Hur gick det för barnen? En studie om utländsk bakgrund, utbildning och inkomst