Fågel Fenix – ett exklusivt varumärkes pånyttfödelse? Replik