Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar

Här hittar du Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar sedan starten 1877. 

Föreningen hade sina första förhandlingar den 12 mars 1877. Föreningen har sedan dess haft förhandlingar ett antal gånger per år – i regel fyra till sex gånger, men 1884 var det hela elva sammanträden och 1914 blott två. Fr o m 1878 publicerades dessa i en årlig skrift med titeln Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar. Denna gavs ut till och med 1972 och sedan 1973 publiceras förhandlingarna i Ekonomisk Debatt (i regel fyra gånger per år). 

I menyn till vänster under rubriken Föreningens förhandlingar finns länkar till de år ni är intresserade av. 

Fr.o.m. 1973 kan förhandlingarna laddas ner en och en. Innehållsförteckning (t.o.m 1972)

Digitaliseringen av förhandlingarna har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Nationalekonomiska Föreningen och Institutet för Näringslivsforskning. 

Nationalekonomiska Föreningen