Ekonomisk Debatt nummer 5/2020 har publicerats.

Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen

100 tkr har donerats av Gabriel Urwitz till Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen för att hedra Assar Lindbeck i samband med hans 90-årsdag.

 

 

Möte i samband med Myrdalspriset 

 

 

Nationalekonomiska Föreningen bjuder in till seminarium för att uppmärksamma Myrdalspriset som utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt.

Assar Lindbeck-medaljen 2019: Anna Dreber Almenberg

Assar Lindbeck-medaljen för 2019 tilldelas professor Anna Dreber Almenberg, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelandet här

 

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse inbjuder härmed forskare i ekonomiska ämnen att inkomma med ansökningar rörande

  • Förlängning av Browaldhstipendier
  • Wallanderstipendier
  • Hedeliusstipendier 
  • Forskarutbyte och spridning. 

Nästa ansökningsperiod är den 10 augusti–15 september 2020.

Läs mer på www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

 

Sidor

Prenumerera på Nationalekonomiska Föreningen RSS