Skip to content

Nummer / År: 3/2024 (årgång 52)

I detta nummer: Är etableringsjobben lösningen?; Vägval för finanspolitiken – tema Långtidsutredningen 2023; Produktiviteten i byggsektorn; Perfekt konkurrens-modellen i läroböckerna; Myndigheternas årsredovisningar skönmålar verksamheten; Recensioner.