Skip to content

Nummer / År: 8/2022 (årgång 50)

Ekonomipriset; företagens omställning vid kriser; finanspolitiska multiplikatorer; påverkar Skolinspektionen skolornas kvalité; vad drev nedstängningar under pandemin?; 3:12-regler ger regionala klyftor; fjärrvärme; jämlikhetsdebatt.