Hoppa till huvudinnehåll

Förhandlingar 2023

 


13 mars – Myrdalspriset 2022

Årets första möte hölls 13 mars där pristagaren av Myrdalspriset 2022 presenterade sin artikel. 2022 års pris gick till Ulrika Ahrsjö för artikeln "Straff eller en väg ut ur brottslighet? Om samhällstjänst för ungdomar". Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt.

"Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur och ger en utmärkt beskrivning av metodval och resultat. Artikeln har viktiga policyimplikationer och bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt", skriver juryn i sin motivering.

Ulrika Ahrsjö är postdoktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon disputerade förra året med avhandlingen "Essays on Economic Disadvantage: Criminal Justice, Gender and Social Mobility", och hennes forskning rör frågor om inkomstojämlikhet, med särskilt fokus på ungdomar i riskzonen för brottslighet. Ahrsjö själv skriver i artikeln att i "... valet mellan ungdomstjänst eller en alternativ påföljd, bör ungdomstjänst företrädesvis ges till ungdomar från en relativt stabil hemmiljö och i första hand som ett alternativ till böter".

Vid seminariet presenterade Ulrika sin artikel, Henrik Tham (professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet) kommenterade artikeln. Mattias Persson, chefekonom på Swedbank, delade ut priset och Karin Edmark, redaktör Ekonomisk Debatt, modererade. 

Bild
Pristagare och medverkande

 

5 maj – Minikonferens om Rysslands invasion av Ukraina

Årets andra möte hölls 5 maj. Då anordnades en minikonferens vid Handelshögskolan i Stockholm med fem presentatörer som talade under rubrikerna för årets temanummer av Ekonomisk Debatt. Konferensen anordnades i samarbete med Stockholm Institute of Transition Economics (SITE).

De fem presentationerna var följande:
– Maria Perrotta Berlin (Stockholm Institute of Transition Economics) presenterade under rubriken "Geopolitiska och makroekonomiska perspektiv" 
– Oscar Erixson (Uppsala universitet) presenterade under rubriken "Flyktingströmmarna i krigets kölvatten" 
– Johanna Palmberg (Entreprenörskapsforum/Södertörns högskola) presenterade under rubriken "Filantropi och civilsamhällets roll" 
– Chloé le Coq (Stockholm Institute of Transition Economics) presenterade under rubriken "Effekter på EU:s energisäkerhet"
– Daniel Spiro (Uppsala universitet) presenterade under rubriken "Hur effektiva är västs sanktioner?"

Carl Johan von Seth, ekonomijournalist vid DN, inledde konferensen. 

Bild
CJ von Seth
Bild
Maria Perrotta Berlin
Bild
Daniel Spiro

Vi tackar Dominick Nilsson, som har tagit bilderna.


23 maj – Föreningens årsmöte med besök av riksbankschef Erik Thedéen

I samband med Föreningens årsmöte besökte i vanlig ordning riksbankschefen Föreningen. I år var det för första gången Erik Thedéen, som höll, vad Dagens industri senare kallade för ett "linjetal" om kopplingen finansiell stabilitet, finans- och penningpolitik. Efter talet följde ett samtal med Bo Becker, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och Annika Winsth, chefekonom Nordea samt styrelseledamot Nationalekonomiska Föreningen. 

"Mitt huvudbudskap är att rollfördelningen mellan de som ska förebygga eventuell oro eller instabilitet i systemet och centralbanken, som ska svara för prisstabilitet – den uppdelningen är klok och bra ... Men det innebär inte att det aldrig är så att penningpolitiken kan ta hänsyn i sin utformning till uppbyggnad av finansiella obalanser", sa riksbankschefen bland annat. 

Under årsmötet fick även den sittande styrelsen både ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Styrelsen för år 2023-2024 består därför fortsatt av Annika Sundén (ordförande), Daniel Waldenström (vice ordförande), Niklas Bengtsson (docent Uppsala universitet), Britta Burreau (direktör Almi), Maria Börjesson (professor VTI/Linköpings universitet), Douglas Lundin (chefsekonom TLV), Astri Muren (professor Stockholms universitet), Annika Winsth (chefekonom Nordea), Robert Östling (professor Handelshögskolan). 

Erik Thedéens tal samt det efterföljande samtalet med Bo Becker (professor Handelshögskolan i Stockholm) och Annika Winsth (chefekonom Nordea) går att se i sin helhet nedan. 

Stort tack till alla som närvarade, Riksbanken och Nordea, som stod som värd.