Skip to content

Detta är Nationalekonomiska Föreningens personuppgiftspolicy som gäller för både medlemskap i Nationalekonomiska Föreningen och prenumerationer på tidskriften Ekonomisk Debatt. 

Nationalekonomiska Föreningen följer PUL – lagen om personuppgifter. Från och med 1 januari 2018 gäller lagen även lagring av epost-adresser, som måste gallras bort om inget samtycke ges. 

Uppgifter om namn, adress, och epost lagras i vår databas över medlemmar och prenumeranter. Uppgifterna används för register över aktuella medlemmar, för postutskick av tidskriften Ekonomisk Debatt, för digitalt utskick av nyhetsbrev och kallelser till möten, välkomstbrev och upprättande av användarkonto. Epost-adress används även för att hantera betalningar av medlemsavgift samt påminnelser via epost att det är dags att betala medlemsavgift. För prenumeranter används namn och adress för hantering av postutskick av tidskriften Ekonomisk Debatt samt epost-adress för att hantera betalningar. 

För att bli medlem eller för att prenumerera måste du ge ditt samtycke till lagring av de uppgifter som finns angivna på kontot. 

Om medlemskap eller prenumeration inte förnyas inom en viss period, gallras lagrade uppgifter ur vårt datasystem. I sådana fall upphör medlemskap och prenumeration. 

För att utskick (kallelser, påminnelser, och bekräftelser av beställning och liknande som har med ditt medlemskap eller prenumeration att göra) och leverans av tidskriften Ekonomisk Debatt ska fungera måste du själv tillse att aktuella uppgifter är korrekta och i annat fall uppdateras via användarkontot.