Podcast

Digitalseringen av sjukvården

För att kunna möta de höga förväntningarna som ställs på sjukvården, idag och i framtiden, måste digitaliseringsmöjligheter tillvaratas på bästa sätt. Vilka effekter på kvalitet och kostnader från digitalisering finns i forskningslitteraturen? Kan nätläkare avlasta primärvården?  Läs mer här om seminariet.

Seminarium - bör Riksdagen få mer makt?

I SNS Demokratirapport från 2017 diskuterade forskare det svenska parlamentariska systemet. Där föreslogs ändringar som ökade riksdagens makt relativt regeringens.

Nationalekonomiska föreningens sammanträde 1 november 2018

The EuroTragedy: A Drama in Nine Acts. 

Professor Ashoka Mody presented his recent book on the economic and political problems associated with the euro and how it undermines the EU.

 

 

Nationalekonomiska föreningens sammanträde 5 dec 2016

Pensionssystemets ekonomiska och sociala hållbarhet 

Talare: Lennart Flood, Göteborgs Universitet

Kommentatorer: Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister och Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde onsdagen den 6 april 2016

Riksbankschefen Stefan Ingves: Tid för omprövning - i huvudet på en centralbankschef

Kommentarer av professor Annika Alexius (SU) och Martin Andersson (Oliver Wyman).

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde måndagen den 26 september 2016

Finansminister Magdalena Andersson: Budgetpropositionen för 2017

Kommentarer av chefekonom Lena Sellgren, Business Sweden och docent Fredrik NG Andersson, Lunds universitet.

 

Ljudregi: Adrian Adermon

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde torsdagen den 31 januari 2013

Harry Flam, IIES, samt Sonja Daltung, Lars Hörngren och Irma Rosenberg, Finanskriskommittén: 
Så undviks eller mildras framtida finansiella kriser ‒ diskussion om Finanskriskommitténs första delbetänkande

Kommentarer av Peter Englund, Handelshögskolan, och Anders Kvist, Kungsleden

Prenumerera på Podcast