Redaktion

Redaktion: Docent Mikael Elinder (Uppsala universitet), docent Emma von Essen (SOFI och Århus universitet), docent Åsa Hansson (Lunds universitet), docent Lisa Laun (IFAU), professor Tommy Lundgren (Sveriges lantbruksuniversitet och Centrum för miljö- och naturresursekonomi i Umeå), docent Johanna Palmberg (Södertörns högskola), fil.dr Lovisa Persson (Högskolan Kristianstad) och professor Pär Österholm (Örebro universitet).

Ansvarig utgivare: Docent Niclas Berggren.

Redaktionsråd: Professor Ali M. Ahmed, docent Niclas Berggren (ordförande), professor Bengt Kriström, professor Therese Nilsson, professor Katarina Nordblom, ekonomijournalist Carl Johan von Seth och docent/adjungerad professor Per Skedinger.


Redaktionens adress:

Karin Edmark, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Telefon: 08-16 15 57,  e-post: [email protected].

Lars Hultkrantz, Handelshögskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro. Telefon: 019-301 416, e-post: [email protected].

Artikelförslag sänds som Word-fil till [email protected]. För instruktion om stilregler och formatering, se: Instruktioner till skribenter

Teknisk redaktör: Kristina Holm, e-post: [email protected].

Redaktionssekreterare: Christina Lönnblad, e-post: [email protected].

Administrativ redaktör: Elisabeth Gustafsson, telefon: 08-665 4503, e-post: [email protected].

Annonser: Elisabeth Gustafsson (adress ovan), e-post: [email protected].