Hoppa till huvudinnehåll

D. Mikroekonomi

Hur är det egentligen med den ekonomiska ojämlikheten?

Kring sekelskiftet 1900 var Sverige ett fattigt land med mycket stora ekonomiska klyftor. De välbeställda hade förutom större ekonomiska möjligheter också mycket bättre förutsättningar att leva ett relativt långt och friskt liv. Hur livet skulle te sig berodde till stor del på vilken socioekonomisk position ens föräldrar hade. Under 1900-talet förändrades allt: tillväxten ökade, fattigdomen minskade och Sverige blev ett av världens mest jämlika länder. På senare år har dock oron för ökad ojämlikhet återuppstått och ojämlikhetsfrågor hamnat i fokus för ekonomer världen över.

Prenumerera på D. Mikroekonomi