Ekonomisk Debatt 4/2024 (årgång 52)

Temanummer om Afrikas utmaningar och möjligheter: Översiktsartiklar om den ekonomiska och sociala utvecklingen, handeln, den nya svenska biståndspolitiken.