Skip to content

Nationalekonomiska Föreningens styrelse utgörs efter Föreningens årsmöte den 20 maj 2024 av  professor Daniel Waldenström (ordförande), chefekonom Annika Winsth (vice ordförande),  docent Niklas Bengtsson, professor Robert Östling, professor Maria Börjesson, docent Jenny Säve-Söderbergh, ekon.dr Martin Andersson och Johanna Jeansson.

Gabriel Nilsen är Föreningens sekreterare. Kontakt: [email protected]

Kontakta styrelsen: [email protected]

Övriga kontaktuppgifter till Nationalekonomiska Föreningen och tidskriften Ekonomisk Debatt.