Skip to content

Nummer / År: 4/2021 (årgång 49)

I Ekonomisk Debatt nr 4 presenterar Olofsgård en översikt om utvecklingsbiståndets effekter. Dreber Almenberg, som mottog Assar Lindbeck-medaljen, diskuterar forskningens tillförlitlighet. Dessutom artiklar om närings- och energipolitik, fackföreningar, nya recensioner m m.