Skip to content

Nationalekonomiska Föreningen främjar studier inom nationalekonomi och bidrar till att utreda nationalekonomiska frågor genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt. Nationalekonomiska Föreningen bildades 1877.

Föreningen arrangerar normalt fem medlemsmöten per år. Till mötena bjuds i huvudsak nationalekonomer in för att diskutera en aktuell fråga inom ämnet. Diskussionerna publiceras ett visst antal gånger i Ekonomisk Debatt varje år och de kan läsas om under föreningens förhandlingar (från 1877).

Nationalekonomiska Föreningen ansvarar även för två stiftelser, Bankdirektör JH Palmes fond samt Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen.

Läs mer om Föreningens stadgar här.

Läs mer om styrelsen här.

Läs mer om medlemskap här.

Läs stadgar för Bankdirektör JH Palmes fond för ekonomisk upplysning och ekonomisk forskning här:

Stadgar JH Palme (pdf)

Läs stadgar för Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen här:

Stadgar SALM (pdf)