15 mars 2024 – Myrdalspriset 2023

Årets första möte hölls den 15 mars där pristagarna av Myrdalspriset 2023 presenterade sin artikel. Myrdalspriset 2023 gick till Mikael Elinder, Oscar Erixson och Mattias Öhman, Uppsala universitet, för artikeln ”Intelligens är kopplat till snabb vaccination mot covid-19, men behöver inte vara det!” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 7, 2023. 

Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt.

Den prisbelönta studien visar att högre kognitiv förmåga, mätt enligt provresultat från militära mönstringen, är tydligt kopplad till snabbare vaccination mot Covid-19 – utom i Uppsala. Uppsala sjukvårdsregion var den enda i Sverige som skickade ut förbokade vaccinationstider till de som var 50 år och äldre.  Slutsatsen är att vaccinationsprogram som bygger på förbokade vaccinationstider, som den i Uppsala, kan ge snabbare, högre och mer jämlik vaccinationstäckning i befolkningen än program som bygger på att individer själva bokar vaccinationstider.

“Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur och ger en tydlig beskrivning av data, metodval och resultat. Artikeln har viktiga policyimplikationer och bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt.”, skriver juryn i sin motivering.

Vid seminariet presenterade Mattias Öhman deras artikel.  Birger Forsberg, docent vid Karolinska Institutet, diskuterade åtgärder för att kontrollera covidpandemin globalt och nationellt. Mattias Persson, chefekonom på Swedbank, delade ut priset och Karin Edmark, redaktör Ekonomisk Debatt, modererade. 

Mattias Öhman presenterade den prisbelönta studien.

Birger Forsberg var kommentator.

Frågestund f.v. Birger Forsberg, Karin Edmark (moderator), Mikael Elinder, Mattias Öhman och Oscar Erixson