16 mars – Myrdalspriset 2020 och 2021

Årets första möte hölls 16 mars där pristagarna av Myrdalspriset 2020 och 2021 presenterade sina uppsatser under ett frukostmöte. Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. År 2020 tilldelades priset Helena Holmlund för artikeln “Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?”. År 2021  gick priset till Ali Ahmed, Per A Andersson och Mark Granberg för artikeln ”Transpersoner diskrimineras i rekryteringsprocessen”. Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererarde mötet.

Se mötet här.