20 maj 2024 – Föreningens årsmöte med besök av riksbankschef Erik Thedéen

I samband med Föreningens årsmöte besökte i vanlig ordning Riksbankschefen Föreningen. Erik Thedéen talade om ”Reflektioner kring de senaste årens höga inflation”. Efter talet följde ett samtal med Johanna Jeansson, kanslichef vid Kunskapsverket. Daniel Waldenström, ordförande för Nationalekonomiska Föreningen sedan årsmötet samma dag samt professor vid Institutet för Näringslivsforskning, samt Mattias Persson, chefekonom vid Swedbank, höll i den efterföljande frågestunden.

Läs mer om Riksbankchef Erik Thedéens tal på Riksbankens hemsida.

Nationalekonomiska Föreningens styrelse utgörs efter Föreningens årsmöte den 20 maj 2024 av professor Daniel Waldenström (ordförande), chefekonom Annika Winsth (vice ordförande), docent Niklas Bengtsson, professor Robert Östling, professor Maria Börjesson, docent Jenny Säve-Söderbergh, ekon.dr Martin Andersson och Johanna Jeansson.

Stort tack till alla som närvarade, Riksbanken och Swedbank, som stod som värd. 

Riksbankschef Erik Thedéen, Daniel Waldenström samt Mattias Persson under frågestunden.

Johanna Jeansson kommenterade talet.