2022 Ulrika Ahrsjö

Ulrika Ahrsjö Straff eller en väg ut ur brottslighet? Om samhällstjänst för ungdomar (nr 4)

Läs pressmeddelande

 

13 mars – Myrdalspriset 2022

Årets första möte hölls 13 mars där pristagaren av Myrdalspriset 2022 presenterade sin artikel. 2022 års pris gick till Ulrika Ahrsjö för artikeln “Straff eller en väg ut ur brottslighet? Om samhällstjänst för ungdomar“. Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt.

“Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur och ger en utmärkt beskrivning av metodval och resultat. Artikeln har viktiga policyimplikationer och bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt”, skriver juryn i sin motivering.

Ulrika Ahrsjö är postdoktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon disputerade förra året med avhandlingen “Essays on Economic Disadvantage: Criminal Justice, Gender and Social Mobility”, och hennes forskning rör frågor om inkomstojämlikhet, med särskilt fokus på ungdomar i riskzonen för brottslighet. Ahrsjö själv skriver i artikeln att i “… valet mellan ungdomstjänst eller en alternativ påföljd, bör ungdomstjänst företrädesvis ges till ungdomar från en relativt stabil hemmiljö och i första hand som ett alternativ till böter”.

Vid seminariet presenterade Ulrika sin artikel, Henrik Tham (professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet) kommenterade artikeln. Mattias Persson, chefekonom på Swedbank, delade ut priset och Karin Edmark, redaktör Ekonomisk Debatt, modererade. 

Bild
Pristagare och medverkande