22 september 2023 – Finansminister Elisabeth Svantesson besökte Nationalekonomiska Föreningen

Nationalekonomiska Föreningen arrangerade tillsammans med House of Governance and Public Policy vid Handelshögskolan i Stockholm ett möte där finansminister Elisabeth Svantesson presenterade regeringens budget.
 
Finansministern gav en detaljerad översikt av Sveriges nuvarande ekonomiska läge och betonade de specifika prioriteringarna och detaljerna som regeringens budget fokuserar på.
 
Professor Olof Åslund från Uppsala universitet delade värdefulla perspektiv på budgeten, särskilt med fokus på integration och arbetsmarknaden.
 
Evenemanget modererades av professor Daniel Waldenström, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen och forskare vid IFN, Institutet för Näringslivsforskning.
 
Ett stort tack till finansminister Elisabeth Svantesson och professor Olof Åslund för deras insiktsfulla presentationer. Nationalekonomiska Föreningen tackar också sina medlemmar, samt studenter vid Handelshögskolan i Stockholm för intressanta frågor och ett lyckat evenemang!