Assar Lindbeck-medaljen 2011: Per Strömberg

Professor Per Strömberg, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Swedish House of Finance, SHoF, utsågs till 2011 års mottagare av Assar Lindbeck-medaljen.

Per Strömberg, född 1968, avlade civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm år 1991 och doktorsexamen vid Carnegie Mellon University år 1997. Efter några år som lärare och forskare vid University of Chicago, Graduate School of Business, återvände Strömberg år 2005 till Sverige och Handelshögskolan, där han utsågs till professor tre år senare.

Priskommittén utgjordes av professor Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm (ordförande), professor Per Krusell, Stockholms Universitet och professor Kjell Salvanes, Norges Handelshöyskole.

Kommitténs motivering till priset:

– Strömberg har etablerat sig som en världsledande forskare inom finansiell ekonomi, ett fält i gränslandet mellan nationalekonomi och företagsekonomi. Strömbergs forskning är empiriskt orienterad och har särskilt fokuserat på kontraktsförhållanden mellan entreprenörer och deras finansiärer. Vilka problem är det som dessa, ofta mycket komplexa, kontrakt avser att lösa? Och hur bör finansmarknadens regler i sin tur utformas för att främja samhällsekonomiskt önskvärda utfall?

I två artiklar från 2003 och 2004, skrivna tillsammans med Steven Kaplan, använder Strömberg detaljerade data från riskkapitalkontrakt för att utvärdera olika teorier om företagsfinansiering. En central slutsats är att kontrakten inte enbart reglerar rättigheterna till den ekonomiska avkastningen, utan ofta är än mer inriktade på att reglera bestämmanderätt i bolagen. Över tid och beroende på utfallen och projektens karaktär, flyttas rätten att fatta olika beslut mellan intressenterna på ett sätt som bäst kan förstås i ljus av teorin för ofullständiga kontrakt. I dessa arbeten visar Strömberg prov på en sällsynt kombination av förmågor: djup teoretisk förståelse, enträgen insamling av relevant datamaterial, och förstklassig statistisk analys av detsamma.

För närvarande är det många som frågar sig om riskkapitalister gör någon samhällsekonomisk nytta. Strömberg har försökt besvara denna fråga ur flera olika perspektiv. I nya uppsatser tillsammans med Josh Lerner och Morten Sørensen visar han att företag som tas över av riskkapitalister inte blir mer kortsiktiga i sitt agerande, och att det tycks finnas ett positivt samband mellan riskkapital och produktivitetsutveckling i många branscher.

Beträffande finansiell reglering har Strömberg bland annat studerat hur olika konkursförfaranden påverkar användandet av det skuldsatta bolagets tillgångar och analyserat huruvida det finns utrymme för att förbättra lagstiftningen på detta område.

Många duktiga akademiker begränsar sin kontakt med omvärlden för att på så sätt hinna med mer forskning. Per Strömberg har istället valt att ha en tät dialog med såväl branschspecialister som andra intresserade. Under tre år var han chef för SIFR – The Institute for Financial Research, finansforskningsinstitutet som även är mötesplats för akademiker och praktiker i finanssektorn. Ett aktuellt inspel i den svenska debatten om finansmarknadsreglering är hans bidrag till SNS Konjunkturrådsrapport 2011, ”Miljö, arbete och kapital: Dags för nya samhällskontrakt.”, avslutar Priskommittén i sin motivering.