Assar Lindbeck-medaljen 2023: Olle Folke och Johanna Rickne