Skip to content
kalenderikon_gul

Myrdalspriset för år 2022 gick till Ulrika Ahrsjö för artikeln “Straff eller en väg ut ur brottslighet? Om samhällstjänst för ungdomar”. Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel i Ekonomisk Debatt.

“Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur och ger en utmärkt beskrivning av metodval och resultat. Artikeln har viktiga policyimplikationer och bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt”, skriver juryn i sin motivering.

Ulrika Ahrsjö är postdoktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon disputerade förra året med avhandlingen “Essays on Economic Disadvantage: Criminal Justice, Gender and Social Mobility”, och hennes forskning rör frågor om inkomstojämlikhet, med särskilt fokus på ungdomar i riskzonen för brottslighet. Ahrsjö själv skriver i artikeln att i “… valet mellan ungdomstjänst eller en alternativ påföljd, bör ungdomstjänst företrädesvis ges till ungdomar från en relativt stabil hemmiljö och i första hand som ett alternativ till böter”. Visst blir man nyfiken på att veta mer?

För att uppmärksamma Ahrsjös artikel samt Myrdalspriset bjuder vi in till frukostseminarium den 13 mars klockan 08.30 i Swedbankslokaler på Regeringsgatan 30-32. Från 08.00 serveras frukostmacka och kaffe och Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, kommenterar Ahrsjös artikel. Anmäl dig via länken.