Förhandlingar 1890-1899

Gå direkt till[1890] [1891] [1892] [1893] [1894] [1895] [1896] [1897] [1898] [1899]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1899

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 26 januari.

En blick på år 1898 i finansiellt och ekonomiskt hänseende. Föredrag av bankofullm. R. TÖRNEBLADH.
 

Sammanträdet den 23 februari.

Förslaget till ordnande av fondbörsen i Stockholm. Föredrag av v. häradsh. P. R. RABE.
 

Sammanträdet den 13 april.

Inteckningsrätt i fartyg och denna rätts betydelse för sjöfartsnäringen. Föredrag av auditör E. MARTIN. 

Anf. av kapten G. O. WALLENBERG, fil. dr. PH. LEMAN, konsul A. GEORGII, skeppsbyggm. O. A. BRODIN och ing. A. ISAKSON.
 

Sammanträdet den 26 oktober.

Illojal konkurrens. Föredrag av fil. dr. PH. LEMAN. 

Anf. av grossh. V. RAMSTEDT och revisionssekr. H. L. HAMMARSKJÖLD.
 

Sammanträdet den 7 december.

Moderna anstalter för utrikeshandelns främjande. Föredrag av kammarh. F. A. G. BERENCREUTZ. 

Anf. av grossh. H. AXELSON och dir. R. HÖRNELL.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1898

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 27 januari.

En blick på år 1897 i finansiellt och ekonomiskt hänseende. Föredrag av bankofullm. R. TÖRNEBLADH.
 

Sammanträdet den 28 februari.

Bankreformen och näringslivet. Föredrag av prof. D. DAVIDSON.

Anf av fil. dr. K. WICKSELL, bankdir. K. A. WALLENBERG och bankdir. frih. K. LANGENSKIÖLD.
 

Sammanträdet den 14 april.

Penningeräntans inflytande på varuprisen. Föredrag av fil. dr. K. WICKSELL.
 

Sammanträdet den 27 oktober.

Bostadsförhållandena i Stockholm. Föredrag av bankdir. J. H. PALME.
 

Sammanträdet den 24 november.

Kina och dess kommersiella framtid. Föredrag av fil. dr. H. KEY. Anf. av advokatfisk. C. E. LJUNGBERG, grossh. E. F. LARSSON och v. häradsh. M. WALLENBERG.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1897

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 28 januari.

En blick på år 1896 i finansiellt och ekonomiskt hänseende. Föredrag av bankofullm. R. TÖRNEBLADH. 
Anf. av bankofullm. J. W. ARNBERG.

Sammanträdet den 25 februari.

Ofotenbanans ekonomiska betydelse. Föredrag av fil. dr. FR. SVENONIUS. 

Anf. av hovmarsk. frih. A. R. VON KRÆMER, advokatfisk. C. E. LJUNGBERG, grossh. B. URSELL och bankofullm. J. W. ARNBERG.
 

Sammanträdet den 18 mars.

Våra trafikförbindelser med utlandet. Föredrag av kapten G. O. WALLENBERG. 

Anf. av grossh. E. F. LARSSON.
 

Sammanträdet den 29 april.

Översikt av svenska jordstyckningens historia. Föredrag av landskamrer I. TÖRNEBLADH. 

Anf. av v. häradsh. J. VON ENGESTRÖM.
 

Sammanträdet den 28 oktober.

Försäkringslagkommitténs betänkande. Föredrag av prof. A. LINDSTEDT. 

Anf av dir. S. PALME, dir. C. M. G. STOLPE, v. häradshövd. K. HERLITZ, fil. dr. V. KÔERSNER, kammarrättsrådet J. ÖSTBERG och landsh. frih. G. O. R. LAGERBRING.
 

Sammanträdet den 25 november.

Penningeplaceringar. Föredrag av dir. S. PALME. 
Anf. av kammarrättsrådet J. ÖSTBERG.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1896

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 30 januari.

En blick på 1895 i finansiellt och ekonomiskt hänseende. Föredrag av bankofullm. R. TÖRNEBLADH.
 

Sammanträdet den 27 februari.

Sveriges fabriksutveckling under de senare åren. Föredrag av fil. dr. K. KEY-ÅBERG.
 

Sammanträdet den 16 april.

Järnmalmsexporten från Sverige. Föredrag av kommerserådet TH. NORDSTRÖM.

Våra skogsförhållanden, särskilt i Dalarne. Föredrag av disp. E. J. LJUNGBERG.
 

Sammanträdet den 29 oktober.

De industriella arbeterskornas Ievnads- och löneförhållanden i Stockholm. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER.
 

Sammanträdet den 26 november.

Arvet av levebröd. Föredrag av amanuensen I. FLODSTRÖM.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1895

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 7 februari.

Grundtankarna i den föreslagna bolagslagstiftningen. Föredrag av prof. H. L. HAMMARSKJÖLD.
 

Sammanträdet den 7 mars.

Förslaget till ny bevillningsförordning. Föredrag av kammarrättsrådet J. ÖSTBERG. 

Anf. av bankdir. TH. FRÖLANDER, fil. lic. K. WICKSELL och bankofullm. R. TÖRNEBLADH.
 

Sammanträdet den 10 maj.

Arbetspris och arbetstillfällen i Sverige under de senare åren. Föredrag av byråchefen greve H. HAMILTON.
 

Sammanträdet den 31 oktober.

Dödstalen såsom kulturmätare. Föredrag av aktuarien G. SUNDBÄRG. 

Anf. av fil. dr. J. A. LEFFLER.
 

Sammanträdet den 28 november.

Viktor Rydberg och Benjamin Kidd om den sociala utvecklingen och den vita rasens framtid. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1894

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 31 januari.

Svenska statens skogsväsende. Föredrag av amanuensen greve S. LEWENHAUPT. 

Anf. av bruksäg. H. TAMM, byråchefen J. O. AF ZELLÉN, jägm. C. M. SJÖGREEN och jägm. B. MARTIN.
 

Sammanträdet den 19 mars.

De föreslagna nya stämpelskatterna med särskild hänsyn till stämpeln å handelspapper. Föredrag av bankdir. TH. FRÖLANDER.

Anf. av byråchefen greve H. HAMILTON, statskommiss. P. SAMZELIUS, kammarrättsrådet J. ÖSTBERG, kanslirådet R. BENCKERT och dir. S. PALME.
 

Sammanträdet den 12 april.

Staffeltariffer och fraktnedsättningar. Föredrag av byråassist. J. LUNDBERG.
 

Sammanträdet den 8 november.

Arbetsstatistik. Föredrag av dir. E. BECKMAN.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1893

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 26 januari.

Om den svenska yrkesinspektionen. Föredrag av kommerserådet TH. NORDSTRÖM.

Sammanträdet den 23 februari.

Om beskattning av maltdrycker. Föredrag av kanslirådet K. M. LINDEBERG.

Sammanträdet den 16 mars.

Proportionella val. Föredrag av prof. G. MITTAG-LEFFLER (ej tryckt i förhandlingarna).

Sammanträdet den 27 april.

Om nya arbetareförsäkringskommitténs betänkande. Föredrag av prof. A. LINDSTEDT. 

Anf. av kammarrättsrådet J. ÖSTBERG, byggm. H. O. HÅVANDER och byråchefen greve H. HAMILTON.
 

Sammanträdet den 26 oktober.

Om byggnadsverksamheten och bostadshyrorna. Föredrag av bankdir. J. H. PALME. 

Anf. av generallöjtn. frih. B. A. LEIJONHUFVUD, fil. dr. V. KÔERSNER och ing. C. A. SÖDERLUND.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1892

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 29 januari.

 

Tullkommitténs betänkande. Föredrag av byråchefen greve H. HAMILTON. 

Anf. av byggm. H. O. HÅVANDER och grossh. C. SÖDERSTRÖM.
 

Sammanträdet den 25 februari.

Böra vi här i landet inrätta frilager och frihamnar? Föredrag av fil. dr. V. KÔERSNER. 

Anf. av dir. C. E. BRATT, hemmansäg. M. DAHN, frih. W. G. VON SCHWERIN och skeppsbyggm. O. A. BRODIN.
 

Sammanträdet den 7 april.

1891 års skörd i de olika kulturländerna. Föredrag av grossh. E. ÖHMAN J:OR. 

Anf. av byggm. H. O. HÅVANDER, överdir. E. SIDENBLADH och aktuarien G. SUNDBÄRG.
 

Sammanträdet den 28 april.

Förslaget till ny sparbankslag. Föredrag av kanslirådet R. BENCKERT. 

Anf. av byråchefen greve H. HAMILTON, landsh. C. A. SJÖCRONA, bruksäg. G. BENEDICKS, landsh. P. A. BERGSTRÖM, hr BAGGE, byggm. H. O. HÅVANDER, hr HENRICSON, hr WESTER och v. häradsh. K. HERLITZ.

Sammanträdet den 28 oktober.

Fattigdom och framåtskridande. Föredrag av fil. dr. J. A. LEFFLER. 

Anf. av pres. C. F. WÆRN., m. lic. K. WICKSELL och aktuarien G. SUNDBÄRG.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1891

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 29 januari.

 

Om byggnadsverksamheten i Stockholm under senaste årtiondet. Föredrag av bankdir. J. H. PALME. 

Anf. av kamrer C. E. EKGREN och byggm. H. O. HÅVANDER.
 

Sammanträdet den 26 februari.

Några ord om år 1890 i ekonomiskt och finansiellt hänseende. Föredrag av bankofullm. J. W. ARNBERG.
 

Sammanträdet den 19 mars.

En blick på Stockholms kommuns finanser. Föredrag av sekr. fil. dr. M. RUBENSON. 

Anf. av byråchefen greve H. HAMILTON och bankofullm. R. TÖRNEBLADH.
 

Sammanträdet den 23 april.

Sveriges kommunikationer med kontinenten. Föredrag av fil. dr. V. KÔERSNER. 

Anf. av bankdir. K. A. WALLENBERG, generalpostdir. J. E. VON KRUSENSTJERNA, fil. dr. C. HERSLOW, konsul P. OLSSON, grossh. G. BEIJER och godsäg. frih. W. G. VON SCHWERIN.
 

Sammanträdet den 29 oktober.

Krisen i Argentina. Föredrag av ingenjör J. LANDlN. 

Anf. av bankofullm. J. W. ARNBERG.
 

Sammanträdet den 3 december.

Hemstadsförslag i Tyskland. Föredrag av fil. dr. A. RAPHAEL.

Anf. av fil. lic. K. WICKSELL.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1890

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 30 januari.

 

Om trämasseindustrien i Sverige. Föredrag av byråchefen greve H. HAMILTON.

Sammanträdet den 27 februari.

Senaste bankkommittés betänkande. Föredrag av fil. dr. C. HERSLOW. 

Anf. av v. häradsh. C. WESTMAN och bankinsp. R. BENCKERT.
 

Sammanträdet den 27 mars.

Om införande av zontariff vid statens järnvägar. Föredrag av skriftställ. E. SVENSÉN. 

Anf. av disp. C. E. BRATT, byggm. H. O. HÅVANDER, fil. dr. V. KÔERSNER och ing. J. LUNDBERG.
 

Sammanträdet den 24 april.

Om obligatorisk ålderdomsförsäkring med anledning av den tyska lagen och den svenska arbetarekommitténs förslag i ämnet. Föredrag av justitierådet C. G. HAMMARSKJÖLD. 

Anf. av v. häradsh. J. VON ENGESTRÖM, red. E. BECKMAN, auditör J. ÖSTBERG, bankofullm. J. W. ARNBERG, ing. O. CARLSON och byggm. H. O. HÅVANDER.
 

Sammanträdet den 30 oktober.

Om terminshandeln, dess fördelar och faror. Föredrag av jur. dr. I. HECKSCHER. Anf. av grossh. J. F. ROSSANDER.
 

Sammanträdet den 27 november.

Om den svenska sjöfartsnäringen och de föreslagna åtgärderna till dess upphjälpande. Föredrag av auditör J. ÖSTBERG. Anf. av advokatfisk. C. E. LJUNGBERG, pres. H. FORSSELL och byggm. H. O. HÅVANDER. 

Tillbaka