Förhandlingar 1910-1919

Gå direkt till[1910] [1911] [1912] [1913] [1914] [1915] [1916] [1917] [1918] [1919]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1919

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 10 mars.

Vårt ekonomiska läge. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av prof. K. WICKSELL och prof. S. BRISMAN.
 

Sammanträdet den 1 april.

Några synpunkter rörande bostadsproduktionens finansiering. Föredrag av t. f. byråchefen K. BERGSTRÖM. 

Anf. av adv. J. DONDORFF, ark. W. KLEMMING, lektor K. O. NORMANN, prof. K. WICKSELL, dir. H. GRANHOLM och aktuarien M. GRANQVIST.
 

Sammanträdet den 30 maj.

Ekonomisk demokrati. Föredrag av ing. E. BOSÆUS. 

Anf. av sekr. A. ÖRNE, prof. E. HECKSCHER, t. f. generaldir. G. HUSS, fil. dr. K. HILDEBRAND, statsrådet frih. E. PALMSTIERNA, prof. K. WICKSELL och grossh. E. F. LARSSON.
 

Sammanträdet den 1 december.

Kapitalets roll i samhällsekonomien. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av prof. K. WICKSELL.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1918

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 29 januari.

 

Finansplanen och det ekonomiska läget. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av prof. K. WICKSELL, statsrådet F. V. THORSSON och dir. E. LITHANDER.
 

Sammanträdet den 10 maj.

Frågan om statsmonopol å handeln med skattefri sprit. Föredrag av prof. E. HUBENDICK. 

Anf. av grossh. E. RÖING, dir. E. NYLANDER, 1:e akt. E. THULIN, byråchefen A. ENSTRÖM och överdir. F. ZETHELIUS.
 

Sammanträdet den 10 juni.

Bolagsbeskattningen. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av grossh. E. RÖING, adv. E. LAGERLÖF, dir. O. FALKMAN, prof. K. WICKSELL och kapten O. WALLENBERG.
 

Sammanträdet den 10 december.

Sveriges valutapolitik efter kriget. Föredrag av prof. S. BRISMAN.

Anf. av prof. K. WICKSELL, bankdir. C. FRISK, f.d. kons. J. E. EKMAN, grossh. E. F. LARSSON och dir. O. FALKMAN.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1917

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 20 april.

 

Kassaförlagskommitténs utredning rörande statsverkets kassabehov och kommitténs förslag till förskottsväsendets avveckling. Föredrag av statskommiss. P. G. SÖDERMARK.
 

Sammanträdet den 15 maj.

De ekonomiska konjunkturerna efter kriget. Föredrag av doc. S. BRISMAN. 

Anf. av prof. K. WICKSELL.
 

Sammanträdet den 16 november.

Bondefrågan ur nationalekonomisk och socialpolitisk synpunkt. Föredrag av prof. N. WOHLIN. 

Anf. av prof. K. WICKSELL, kanslirådet H. TIGERSCHIÖLD, statskons. A. ÖSTERGREN, dir. G. LEUFVÉN och frih. J. BENNET.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1916

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 26 september.

 

Dyrtid och sedelöverflöd. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av riksbanksfullm. V. MOLL och doc. S. BRISMAN.
 

Sammanträdet den 10 oktober.

Forts. av disk. d. 26 sept. Anf. av prof. E. HECKSCHER, riksbankens statistiker I. HULTMAN, prof. G. CASSEL och bankofullm. V. MOLL.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1915

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 3 februari.

 

1916 års riksstat. Föredrag av prof. G. CASSEL.
 

Sammanträdet den 1 november.

Vattenkraften och vårt lands energibehov. Föredrag av fil. dr. A. EKSTRÖM. 

Anf. av adv. O. R. ALRUTZ, ing. S. LÜBECK, red. HJ. CASSEL, ing. M. SERRANDER och prof. J. G. RICHERT.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1914

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 4 februari.

 

Frågan om statsskuldens amortering. Föredrag av prof. E. HECKSCHER. 

Anf. av jur. dr. H. CAVALLI, bankdir. K. A. WALLENBERG, frih. E. PALMSTIERNA, fil. dr. K. HILDEBRAND, riksdagsman HJ. WIJK och statsrådet frih. A. T. ADELSWÄRD.
 

Sammanträdet den 14 oktober.

Reformsträvanden inom statens bokföring och räkenskapsväsen. Föredrag av bankofullm. frih. K. LANGENSKIÖLD.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1913

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 11 februari.

 

Den svenska sjöfartens avgifter och övriga driftkostnader. Föredrag av insp. i Eng. Lloyd A. ISAKSON. 

Anf. av skeppsred. D. BROSTRÖM, bankofullm. O. JONSSON, konsul T. ROBERG, kommerserådet C. MALMÉN och kapten E. INDEBETOU.
 

Sammanträdet den 4 april.

Förslaget till lag om allmän pensionsförsäkring. Föredrag av regeringsrådet A. LINDSTEDT. 

Anf. av prof. K. WICKSELL, fröken A. ÅBERGSSON, byrådir. K. DICKMAN, dir. S. A. LOVÉN, fil. kand. A. HIRSCH och kammarskriv. K. G. FELLENIUS.
 

Sammanträdet den 5 maj.

Forts. av disk. d. 4 april. Anf. av prof. G. CASSEL, fil. dr. N. V. E. NORDENMARK, red. G. H. VON KOCH, prof. N. STJERNBERG, fröken A. ÅBERGSSON, borgm. J. PETTERSSON, kanslirådet H. TIGERSCHIÖLD och kapten E. NORDLUND.
 

Sammanträdet den 20 november.

Sverige-Nordamerika, direkt post- och passagerarlinje. Föredrag av skeppsred. W. LUNDGREN. 

Anf. av dir. O. CARLSON, grossh. E. F. LARSSON, red. J. BYSTRÖM och dir. S. PALME.
 

Sammanträdet den 11 december.

Brasiliens ekonomiska läge och kaffehandeln. Föredrag av fil. dr. K. HILDEBRAND.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1912

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 24 januari.

 

Föredrag: Brännvinsbränning och nationalekonomi af disponenten E. J. LJUNGBERG (1)

Anföranden af: häradshöfdingen KRONLUND (11), disponenten LJUNGBERG (11), jordbrukskonsulenten EKEROT (12), riksdagsmannen JESPERSSON (14), disponenten LJUNGBERG (14) och jordbrukskonsulenten EKEROT (15).

 

Sammanträdet den 12 mars.

Föredrag: Billiga bostäder i Stockholm af fil. d:r J. GUINCHARD (s 16)

Anföranden af: arkitekten KLEMMING (36); fil. d:r GUINCHARD (38), arkitekten KLEMMING (39), ingenjören HIRSCH (40), arkitekten KLEMMING (42), direktören PALME (42), direktören MEURLING (44), ingenjören WINELL (47), arkitekten KLEMMING (50), fil. d:r GUINCHARD (50), direktören MEURLING (51) och ingenjören WINELL (51).

 

Sammanträdet den 23 april.

Diskussionsämne: Organisationen af en sedelutgifvande centralbank, särskildt med hänsyn till Sveriges riksbank (54)

Anföranden af: docenten d:r BRISMAN (54), v. häradshöfdingen WALLENBERG (66), bankdirektören SWARTLING (67), bankdirektören MOLL (69), borgmästaren RUNE (71), bankdirektören MOLL (73), riksdagsmannen SVENSSON (73), grosshandlaren d:r HÖGLUND (74), bankdirektören HEDENLUND (75) och bankofullmäktigen friherre LANGENSKIÖLD (76).

 

Sammanträdet den 16 oktober.

Föredrag: Finansiell krigsberedskap af professor G. CASSEL (77)

Anföranden af: professor FAHLBECK (97), bankofullmäktigen friherre LANGENSKIÖLD (98) och redaktören d:r HILDEBRAND (104).
 

Övrigt

Förteckning öfver föreningens ledamöter (107) 2 diagram- och 1 karta till föredraget: Billiga bostäder i Stockholm.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1911

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 21 mars.

 

K. Maj:ts förslag till nya banklagar samt i anledning därav väckta riksdagsmotioner. Föredrag av hovrättsrådet E. BERGELMER.

Anf. av v. häradsh. M. WALLENBERG, prof. D. DAVIDSON, bankdir. J. H. PALME, f. d. konsul J. EKMAN, bankdir. O. RYDBECK, domänint. A. E. LINDBLAD, prof. N. STJERNBERG och amanuens I. O. CASSEL.
 

Sammanträdet den 6 april.

Möjligheterna till utveckling av våra handelsförbindelser med Australien. Föredrag av skeppsred. W. R. LUNDGREN.
 

Sammanträdet den 10 oktober.

Kommunalskattereformen och jordvärdeskatten. Föredrag av prof. G. CASSEL. 

Anf. av grossh. E. F. LARSSON, prof. N. STJERNBERG, ark. W. KLEMMING, doc. G. KOBB och kammarrättsrådet C. CARLESON.
 

Sammanträdet den 5 december.

De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för kraftöverföringar på långa avstånd. Föredrag av ing. C. A. ROSSANDER.

Anf. av ing. S. LÜBECK, prof. K. W. PALMÆR, dir. O. FALKMAN, red. HJ. CASSEL, övering. A. DECKER, ing. W. BORGQUIST och dr. ing. J. RUTHS.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1910

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 31 januari.

 

Kommittéförslaget angående jordvärdestegringsskatt. Föredrag av prof. D. DAVIDSON. 

Anf. av ark. W. KLEMMING, häradsh. A. H. ROOS, ing. HJ. A. ANDERSSON, frih. E. PALMSTIERNA, grossh. G. STOCKMAN och prof. N. F. STJERNBERG.
 

Sammanträdet den 28 februari.

Vanhävd och vanhävdslagar. Föredrag av disp. E. J. LJUNGBERG.

Anf. av borgm. C. LINDHAGEN, fil. dr. F. KEMPE, grossh. J. F. ODENRICK, konteramiral F. W. LENNMAN och riksdagsman HJ. WIJK.
 

Sammanträdet den 14 mars.

Kollektivavtalet i Sverige. Föredrag av fil. kand. G. BAGGE.
 

Sammanträdet den 12 april.

Det kungl. förslaget om inkomst- och förmögenhetsskatt. Föredrag av landskamrer O. LANDÉN. 

Anf. av landsh. greve L. DOUGLAS, dir. S. PALME, domänint. E. A. LINDBLAD, kammarrättsrådet J. ÖSTBERG, exp:chefen C. CARLESON och bankdir. K. A. WALLENBERG.
 

Sammanträdet den 29 april.

Forts. av disk. d. 12 april. 

Anf. av exp:chefen C. CARLESON, bankdir. E. VON SYDOW, prof. D. DAVIDSON, prof. P. E. FAHLBECK, kammarrättsrådet J. ÖSTBERG, prof. S. CLASON och hovmarsk. frih. C. G. A. KLINGSPOR.
 

Sammanträdet den 25 oktober.

De svenska städernas lånepolitik. Föredrag av frih. E. PALMSTIERNA.

Anf. av dir. S. PALME, borgm. A. RUNE, exp:chefen O. VON SYDOW och stadskamrer P. MALM.

Tillbaka