Förhandlingar 1920-1929

Gå direkt till[1920] [1921] [1922] [1923] [1924] [1925] [1926] [1927] [1928] [1929]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1929

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 31 januari.

Överläggningsämne: STATSBUDGETEN. Inledningsföredrag av statsrådet Nils Wohlin. (1)

Anföranden av professor E. Heckscher (12), lektor E. Wigforss (12), fil. d:r G. Dalén (14), kanslichefen P. Jacobsson (16), statsrådet Wohlin (18), riksdagsman C. G. Ekman (19), domänkamrerare M. Granqvist (20), lektor Wigforss (20), professor Heckscher (20), d:r Dalén (23).
 

Sammanträdet den 15 april.

Överläggningsämne: DEN SEKUNDÄRA BOSTADSKREDITEN. Inledningsföredrag av bankdirektör G. Lagercrantz (25)

Anföranden av bankdirektör O. Rydbeck (50), arkitekten S. Wallander (52), direktör K. Eriksson (54), kanslirådet C. Mannerfelt (57), bankdirektör Rydbeck (60), bankdirektör Lagercrantz (61), direktör K. Eriksson (63), riksgäldsfullmäktigen H. Tamm (64), arkitekten Wallander (64).
 

Sammanträdet den 16 maj.

Föredrag: LAGSTIFTNINGEN ANGÅENDE BOLAGS JORDFÖRVÄRV. Av advokaten Ernst Treffenberg (65)
 

Sammanträdet den 17 oktober.

Överläggningsämne: SVENSKA STATENS LÅNEPOLITIK. Inledningsföredrag av riksgäldsfullmäktiges ordförande fil. d:r Karl Hildebrand (83)

Anföranden av professor E. Heckscher (105), d:r Hildebrand (107), professor G. Kobb (108), statssekreterare K. Bergendal (111), professor Heckscher (112), d:r Hildebrand (114), riksgäldsfullmäktigen C. G. Ekman (115), professor Heckscher (116), professor Kobb (117), riksgäldsfullmäktigen Ekman (117), d:r Hildebrand (118), generaldirektör E. Stridsberg (118), professor Heckscher (119), riksgäldsfullmäktigen Ekman (120), riksgäldsfullmäktigen A. Andersson i Råstock (120), generaldirektör Stridsberg (121), professor Kobb (121).
 

Sammanträdet den 21 november.

Överläggningsämne: FÖDELSEKONTROLLENS INTRÄNGANDE HOS DE BREDA LAGREN OCH DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN DÄRAV. Inledningsföredrag av docenten Karl Arvid Edin (123)

Anföranden av professor E. Heckscher (142), professor S. Brisman (142), byråchefen B. Nyström (146), docenten F. J. Linders (147), professor Heckscher (148), docenten Edin (149), docenten Linders (150), docenten Edin (150).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1928

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 30 januari.

Föredrag: DANSK BANKLOVGIVNING OG DENS VIRKNINGER. Av f. danske finansministern C. V. Bramsnæs (1)

Anföranden av professor E. Heckscher (13), professor S. Brisman (14), fil. d:r K. Hildebrand (17), bankdirektör K. Dahlberg (17), direktör A. Johansson (18), f. finansministern Bramsnæs (18).
 

Sammanträdet den 8 mars.

Överläggningsämne: DEN SVENSKA FLYGTRAFIKENS EKONOMI OCH DESS FRAMTIDSUTSIKTER. Inledningsföredrag av civilingenjör Fritz Egnell (21)

Anföranden av kapten C. Florman (31), kapten L. Högberg (35), överste G. Hedengren (37), byråchefen A. Almqvist (40), professor E. Heckscher (41), ingenjör Egnell (43), kapten Florman (44), kapten Högberg (46), professor Heckscher (46).
 

Sammanträdet den 29 mars.

Överläggningsämne: STATEN OCH JÄRNHANTERINGEN. Inledningsföredrag av kanslisekreteraren Olof Edström (49)

Anföranden av bruksdisponenten E. Lundqvist (58), professor E. Heckscher (60), direktör L. Blume (65), kassör J. O. Johansson (67), direktör O. Falkman (69), professor Heckscher (71), kassör Johansson (73), direktör Blume (74), professor Heckscher (74), professor A. Johansson (75), riksdagsman O. Hagman (76), kanslisekreterare Edström (78), repliker mellan herrar Hagman, J. O. Johansson, Heckscher och Lundqvist (79-80).
 

Sammanträdet den 10 maj.

Överläggningsämne: ARBETSLÖSHETSPOLITIKEN. Inledningsföredrag av kanslirådet G. H. von Koch (81)

Anföranden av byråchefen O. Järte (96), riksdagsman O. Hagman (106), riksdagsman O. L. Carlström (114), förste aktuarien A. Jacobi (115), fil. d:r O. A. Åkesson (116), professor E. Heckscher (117).

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1927

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 17 mars.

Överläggningsämne : UNGDOMSARBETSLÖSHETEN. Inledningsföredrag av sekreteraren K. Bergström (17)

Anföranden av advokaten G. Wennerholm (33), fil. d:r G. Dalén (40), grosshandlaren E. F. Larsson (41), professor S. Brisman (41), sekreterare Bergström (44), byråchefen B. Nyström (44), riksdagsman K. W. Holmström (46), undervisningsrådet N Fredriksson (47), d:r Dalén (49), sekreterare Bergström (50), riksdagsman C. Jonsson (50), riksdagsman B. Mogård (52), förste aktuarien A. Jacobi (53).
 

Sammanträdet den 21 april.

Överläggningsämne : KOMMUNALSKATTEREFORMEN. Inledningsföredrag av jur. lic. G. Prawitz (55)

Anföranden av professor Tor Jonson (75), revisor G. Lindahl (80), jur. d:r C. Kuylenstierna (84), professor N. Wohlin (91). jur. lic. Prawitz (94).
 

Sammanträdet den 12 maj.

Överläggningsämne : DEN INDUSTRIELLA PRODUKTIONENS NYORIENTERING MED SÄRSKILD HÄNSYN TILL STANDARDISERING. Inledningsföredrag av kommerserådet A. F. Enström (97)

Anföranden av civilingenjören S. Norberg (106), direktör A. Kruse (109), fil. d:r G. Dalén (110), kommerserådet Enström (110), direktör G. Jacobsson (110).
 

Sammanträdet den 20 oktober.

Överläggningsämne : BANKERNAS NUVARANDE RÄNTEPOLITIK. Inledningsföredrag av fil. d:r G. Dalén (113)

Anföranden av bankdirektör K. Dahlberg (119), bankdirektör Ch. Dickson (125), professor S. Brisman (126), bankdirektör K. H. Lauritzen (131), professor S. Brisman (136), repliker emellan herrar Lauritzen, Brisman, Dahlberg och Dalén (137-140), fil. lic. Karin Kock (140), ombudsman V. von Zeipel (141), professor E. Heckscher (142).
 

Sammanträdet den 14 december.

Överläggningsämne: ARVSRÄTTEN (I ANLEDNING AV LAGBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL LAG OM ARV M. M.) Inledningsföredrag av lektor E. Wigforss. (143)

Anföranden av professor E. Heckscher (157), revisionssekreterare A. Lindhagen (161), generaldirektör A. Örne (165), lektor Wigforss (167).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1926

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 4 februari.

Statsbudgeten. Föredrag av statsrådet E. WIGFORSS. 

Anf. av kammarrättsrådet C. CARLESON, prof. K. WICKSELL, prof. G. KOBB, kapten O. WALLENBERG, riksbanksfullm. C. G. EKMAN, byråchef C. KUYLENSTIERNA och lektor J. E. BJÖRNSSON.
 

Sammanträdet den 22 mars.

Regeringsförslagen angående den sociala olycksfalls- och sjukförsäkringen. Föredrag av överdir. P. J. G. LAURIN. 

Anf. av byråchef E. ODELSTIERNA, byråchef H. VON SCHULZENHEIM, dir. T. LOVÉN och generaldir. A. ÖRNE.
 

Sammanträdet den 20 april.

Aktiebolagsbeskattningen. Föredrag av doc. E. LINDAHL. 

Anf. av dir. B. FORSGRÉN, fil. dr. G. DALÉN, rev:sekr. H. WALLER och prof. K. WICKSELL.
 

Sammanträdet den 9 december.

Vägväsendet och motortrafiken. Föredrag av statsrådet C. MEURLING. 

Anf. av greve G. LAGERBJELKE, ing. G. DAHLBERG, dir. Å. NERELL, byråchef B. NYSTRÖM, major C. J. IUSULANDER, ing. E. NORDENDAHL, byråchef C. KUYLENSTIERNA, byrådirektör S. NORRMAN och fil. lic. F. VON KOCH.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1925

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 12 februari.

Statsbudgeten under och efter kristiden. Föredrag av statskommiss. E. STRIDSBERG. 

Anf. av prof. K. WICKSELL, prof. E. HECKSCHER, statsrådet E. WIGFORSS, dir. K. J. BESKOW och sekr. K. TOTTIE.
 

Sammanträdet den 2 april.

Kommunal finanspolitik. Föredrag av borgm. G. FANT.

Anf. av prof. G. BAGGE, prof. K. WICKSELL, borgarrådet C. JUHLIN-DANNFELT, borgarrådet Y. LARSSON, ing. C. KLEMAN och lektor J. E. BJÖRNSSON.
 

Sammanträdet den 14 maj.

Arbetslönenivån i Sverige. Föredrag av prof. G. BAGGE. 

Anf. av byråchef B. NYSTRÖM, hovrättsnot. K. WISTRAND, prof. S. BRISMAN och prof. K. WICKSELL.
 

Sammanträdet den 29 oktober.

Det definitiva ordnandet av världens penningväsen. Föredrag av prof. K. WICKSELL. 

Anf. av prof. E. HECKSCHER, bankdir. O. RYDBECK och generaldir. K. J. BESKOW.
 

Sammanträdet den 4 december.

Befolkningsfrågan. Föredrag av prof. S. BRISMAN. 

Anf. av fil. lic. F. VON KOCH, prof. K. WICKSELL, doc. K. A. EDIN och fil. dr. G. DALÉN.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1924

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 18 januari.

Pensionsförsäkringen. Föredrag av prof. G. BAGGE. 

Anf. av doc. J. W. NORDENSON, generaldir. A. AF JOCHNICK, prof. HJ. FORSSNER, byråchef E. STRIDSBERG, prof. P. HAGLUND, riksdagsman E. B. ANDERSSON i Fältenborg, riksdagsman J. JÖNSSON i Revinge, 1:e akt. J. ÖSTLIND och byråchef C. BROBERG.
 

Sammanträdet den 22 februari.

Valutafrågan. Föredrag av dir. B. G. PRYTZ. 

Anf. av fil. dr. G. DALÉN, prof. E. HECKSCHER, doc. G. ÅKERMAN och prof. K. WICKSELL.
 

Sammanträdet den 27 mars.

Om økonomiske Barometre. Föredrag av prof. H. WESTERGAARD.

Anf. av prof. S. BRISMAN, prof. K. WICKSELL, revisor G. LINDAHL, doc. G. ÅKERMAN och doc. K. A. EDIN.
 

Sammanträdet den 26 september.

Tullproblemet enligt Tull- och traktatkommitténs betänkande. Föredrag av prof. S. BRISMAN.

Anf. av fil. dr. K. HILDEBRAND, prof. E. HECKSCHER, doc. B. OHLIN och fil. dr. G. DALÉN.
 

Sammanträdet den 30 oktober.

Socialiseringsnämndens förslag rörande statsbanorna. Föredrag av dir. O. FALKMAN.

Anf. av jur. dr. C. ROHTLIEB, fil. dr. l. HALLBERG och sekr. H. HEYMAN.
 

Sammanträdet den 28 november.

1921 års kommunalskattekommittés förslag angående den kommunala beskattningen. Föredrag av assessor E. GEIJER. 

Anf. av godsäg. G. SEDERHOLM, byråchef C. KUYLENSTIERNA, sekr. H. HEYMAN och doc. E. LINDAHL.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1923

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 14 februari.

Det statsfinansiella läget. Föredrag av statssekr. E. STRIDSBERG.

Anf. av prof. E. HECKSCHER, greve G. LAGERBJELKE, statsrådet F. V. THORSSON, prof. K. WICKSELL, bankdir. O. RYDBECK och prof. G. KOBB.
 

Sammanträdet den 20 mars.

Staten och bankväsendet. Föredrag av prof. S. BRISMAN. 

Anf. av bankdir. H. S. TAMM, byråchef C. KUYLENSTIERNA och prof. K. WICKSELL.
 

Sammanträdet den 4 maj.

Kommittéförslaget till lag om industriell demokrati. Föredrag av lektor E. WIGFORSS. 

Anf. av fil. dr. K. HILDEBRAND, prof. K. WICKSELL, landsarg. sekr. K. E. JOHANSON, disp. B. WIJKANDER, kommerserådet G. DILLNER, byråchef B. NYSTRÖM och fil. dr. H. NORDENSON.
 

Sammanträdet den 1 november.

Trafikmonopol (järnvägs-, spårvägs- och automobiltrafik). Föredrag av prof. E. HECKSCHER. 

Anf. av trafikdir. G. WELIN, greve F. WREDE, dir. A. KAMPH, dir. Å. NERELL, prof. K. WICKSELL, statssekr. C. KUYLENSTIERNA, red. A. W. ANDERSSON, överstelöjtn. O. BÄRNHEIM, revisor G. LINDAHL och generalmajor J. ÅKERMAN.
 

Sammanträdet den 7 december.

Om principerna för en privatbanereform. Föredrag av byrådir. S. NORRMAN. 

Anf. av prof. S. BRISMAN, dir. A. KAMPH och fil. dr. I. HALLBERG.

 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1922

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 9 februari.

 

Avskrivningar vid föränderligt penningvärde. Föredrag av amanuens H. HÖRLIN. 

Anf. av revisor G. LINDAHL, prof. E. HECKSCHER, prof. K. WICKSELL, dir. O. FALKMAN, fil. kand. B. OHLIN, dir. C. RAMSTRÖM och grossh. H. S. JOSEPHSON.
 

Sammanträdet den 16 mars.

Den föreslagna lagstiftningen angående kontroll över truster och karteller. Föredrag av prof. K. G. WESTMAN. 

Anf. av prof. E. HECKSCHER, fil. dr. K. HILDEBRAND och red. S. HANSSON.
 

Sammanträdet den 28 april.

Byggnadsindustri och hyresreglering. Föredrag av prof. E. SOMMARIN. 

Anf. av övering. R. BLOMQUIST, ark. W. KLEMMING, t. f. byråchef B. NYSTRÖM, prof. G. BAGGE, fil. lic. B. OHLIN, adv. J. DONDORFF, domänint. E. A. LINDBLAD, dir, J. HEMBERG, doc. C. KUYLENSTIERNA, prof. K. WICKSELL, ing. B. DAHLBERG, aktuarien A. JACOBI och bankdir. G. LAGERCRANTZ.
 

Sammanträdet den 5 oktober.

Tendenser och riktlinjer inom handelspolitiken efter kriget. Föredrag av sekr. CHR. GÜNTHER. 

Anf. av prof. K. WICKSELL, revisor G. LINDAHL och prof. E. HECKSCHER.
 

Sammanträdet den 6 november.

Socialstyrelsens utredning angående arbetstidslagens verkningar. Föredrag av t. f. byråchefen B. NYSTRÖM. 

Anf. av prof. K. WICKSELL, dir. O. FALKMAN, disp. O. HELLSTRÖM, greve G. LAGERBJELKE, dir. G. A. STYRMAN, v. häradsh. F. IHRFELT, landsarg. sekr. K. E. JOHANSSON och dir. E. W. PAUES.
 

Sammanträdet den 13 december.

Krigsskadeståndsfrågan. Föredrag av prof. N. WOHLIN.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1921

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 18 januari.

Socialförsäkringen. Föredrag av överdir. P. J. G. LAURIN.

Anf. av prof. E. HECKSCHER.
 

Sammanträdet den 25 februari.

Frågan om provisoriska skyddstullar. Föredrag av doc. E. HUSS. 

Anf. av dir. A. BERGENGREN, kapten E. BERNSTRÖM, fil. dr. G. SILVERSTOLPE, grossh. N. WINKLER, grossh. E. LITHANDER, fil. dr. K. HILDEBRAND, prof. E. HECKSCHER, ing. E. BOSÆUS, disp. K. HULDT, dir. O. FALKMAN, riksdagsman J. LARSSON och kapten S. LÜBECK.
 

Sammanträdet den 15 april.

Valutafrågan. Föredrag av fil. dr. G. SILVERSTOLPE. 

Anf. av dir. I. KREUGER, prof. K. WICKSELL, fil. dr. G. DALÉN och prof. S. BRISMAN.
 

Sammanträdet den 11 november.

Näringslivet och skatteproblemet. Föredrag av dir. O. FALKMAN.

Anf. av prof. K. WICKSELL, revisor G. LINDAHL, landskamrer O. LANDÉN, dir. E. MODIG, prof. G. KOBB, prof. E. HECKSCHER, statsrådet A. ÖRNE, v. häradsh. F. IHRFELT och dir. R. LILJEBLAD.
 

Sammanträdet den 16 december.

Vår brödsädesodlings nuvarande läge. Föredrag av godsäg. G. SEDERHOLM. 

Anf. av jur. dr. C. ROHTLIEB, stadsmäkl. A. V. JONSSON och dir. G. LEUFVÉN.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1920

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 27 januari.

 

Förbindelsen med Sibirien (Norra havsrouten) och dess betydelse för ett ökat varuutbyte. Föredrag av disp. H. FUNCH.
 

Sammanträdet den 24 februari.

Prisrevolutionen och tjänstemännens löner. Föredrag av prof. E. HECKSCHER. 

Anf. av fil. dr. J. GUINCHARD, prof. K. WICKSELL och grossh. E. F. LARSSON.
 

Sammanträdet den 12 mars.

Om rätt för riksbanken att gottgöra ränta å depositioner. Föredrag av prof. E. SOMMARIN. 

Anf. av prof. K. WICKSELL och bankdir. O. RYDBECK.
 

Sammanträdet den 17 november.

Det nuvarande läget på kapitalmarknaden. Föredrag av prof. S. BRISMAN.

Tillbaka