Förhandlingar 1930-1939

Gå direkt till[1930] [1931] [1932] [1933] [1934] [1935] [1936] [1937] [1938] [1939]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1939

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 26 januari.

Överläggningsämne: BUDGETLÄGET. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss. (1)

Anföranden av professor E. Heckscher (15, 27), statsrådet E. Wigforss (18, 30), riksdagsman T. V. Lundell (20), professor B. Ohlin (23, 33), fil. doktor K. Hildebrand (29).
 

Sammanträdet den 23 februari.

Överläggningsämne: RATIONELLT BOSTADSBYGGE. Inledningsföredrag av arkitekt Sven Wallander (35)

Anföranden av civilingenjör G. Hellstenius (49), generaldirektör Sigfrid Hansson (50), ingenjör A. Adling (52), arkitekt S. Wallander (54, 57), förtroendeman O. Ljungquist (56), domänkamrer Mårten Granqvist (57).
 

Sammanträdet den 25 april.

Överläggningsämne: DEN EKONOMISKA POLITIKENS MÖJLIGHETER. Några synpunkter med ledning av de senaste årens erfarenheter i olika länder. Inledningsföredrag av docent Erik Lundberg (59)

Anföranden av professor E. Heckscher (76, 93), professor B. Ohlin (79), jur. kandidat R. Sundén (83), professor A. Montgomery (87), överingenjör O. A. Wiberg (90), docent E. Lundberg (90), statsrådet E. Wigforss (94).
 

Sammanträdet den 16 maj.

Överläggningsämne: SVERIGES EKONOMI INFÖR VÄRLDSLÄGET. Inledningsföredrag av professor Eli F. Heckscher (97)

Anföranden av generaldirektör A. Örne, (115, 128), statsrådet E. Wigforss (118, 128), professor E. Heckscher (119, 130), professor B. Ohlin (122), docent E. Lundberg (127). 

 

Sammanträdet den 5 oktober.

Överläggningsämne: DEN AKTUELLA PRIS- OCH LÖNEPOLTIKENS MÖJLIGHETER. Inledningsföredrag av professor B. Ohlin (133)

Anförande av direktör T. Hèrnod (151), direktör G. Settergren (156), professor E. Heckscher (158, 174), överingenjör E. A. Forsberg (162), disponent B. Carleson (166), herr A. Lindberg (168), professor B. Ohlin (170, 174).
 

Sammanträdet den 1 december.

Överläggningsämne: AMERIKANSK KONJUNKTURPOLITIK. Inledningsföredrag av doktor Per Jacobsson (175)

Anföranden av riksbankschefen I. Rooth (195), doktor Per Jacobsson (195,199), professor A. Montgomery (197), försäkringsdirektör I. Sjögren (201).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1938

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 26 januari.

 

Överläggningsämne: DEN NYA BUDGETEN. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (1)

Anföranden av generaldirektör K. Bergendal (19, 53), professor B. Ohlin (24, 44, 54), direktör L. Akselsson (30, 52), professor G. Bagge (33, 52), riksdagsman T . V. Lundell (40, 55), statsrådet E. Wigforss (48).
 

Sammanträdet den 3 mars.

Överläggningsämne: JORDBRUKSPOLITIKENS SVÅRIGHETER. Inledningsföredrag av professor Gunnar Myrdal (57)

Anföranden av riksdagsman O. Carlström (75), agronom V. Svensson (78), direktör G. Du Rietz (83, 98), amanuens G. Lange (85), sekreterare S. Palmi (88), sekreterare R. Sterner (89), riksdagsman K. E. H. von Heland (92), professor G. Myrdal (94), riksdagsman G. H. Andersson i Rasjön (96).
 

Sammanträdet den 29 april.

Överläggningsämne: DEN SVENSKA KAPITALMARKNADENS AKTUELLA PROBLEM. Inledningsföredrag av fil. lic. Klas Böök (99)

Anföranden av försäkrings direktör I. Sjögren (108), bankdirektör E. Browaldh (113), statssekreterare D. Hammarskjöld (115), fil. lic. K. Böök (119).
 

Sammanträdet den 4 oktober.

Överläggningsämne: OM MARKNADSUNDERSÖKNINGAR MED SPECIELL TILLÄMPNING PÅ EFTERFRÅGAN PÅ MJÖLK I NORGE. Inledningsföredrag av professor Ragnar Frisch, Oslo (121)

Anföranden av agronom E. Green (127), professor R. Frisch (127, 128, 130, 133, 134, 135,136), dr Sune Carlsson (128), docent I. Svennilsson (128), docent E. Lundberg (129), dr H. Wold (130, 134, 135), byråchefen G. R. Ytterborn (131, 136), direktör G. Holmberg (135) direktör H. Gräslund (135).
 

Sammanträdet den 24 november.

Överläggningsämne: STATEN OCH UTRIKESHANDELN. Inledningsföredrag av sekreteraren i Traktatberedningen G. Böös (137)

Anföranden av generaldirektör A. Örne (157,170), direktör Bo R. Frick (159), statsrådet P. E. Sköld (164), kommerserådet S. Matz (166), direktör K. E. Gillberg (168), direktör Albin Johansson (170), sekreterare G. Böös (171).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1937

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 27 januari.

 

Överläggningsämne: DEN NYA BUDGETEN. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (1)
 

Sammanträdet den 9 mars.

Överläggningsämne: KVINNOARBETE OCH KVINNLIGA LÖNER. Inledningsföredrag av docenten Karin Kock (13)

Anföranden av byråchefen B. Nyström (33, 44), herr S. Fischerström (36, 45), aktuarien H. Dernby (40), docenten K. Kock (41, 46), fröken E. Lindblom (44), fröken A. Åbergsson (46).
 

Sammanträdet den 22 april.

Överläggningsämne: JÄRNVÄGARNAS PROBLEM. Inledningsföredrag av ingenjör O. Falkman (49)

Anföranden av generaldirektör A. Granholm (68), bankdirektör G. Lagercrantz (75), kapten O. Wallenberg (78), byråchefen S. Norrman (80), direktör L. Akselsson (82, 84), ingenjör O. Falkman (84).
 

Sammanträdet den 28 oktober.

Överläggningsämne: LÖNESTATISTIKENS UTVECKLINGSLINJE. Inledningsföredrag av byråchefen B. Nyström (87)

Anföranden av amanuens B. Helger (106, 111, 113), byråchefen B. Nyström (109, 112, 113), förste aktuarien A. Twengström (112).
 

Sammanträdet den 2 december.

Överläggningsämne: NYA LAGREGLER ANGÅENDE AKTIEBOLAGS RÄTT ATT UTDELA VINST? Inledningsföredrag av professor H. Nial (115)

Anföranden av ingenjör O. Falkman (124, 142), bankdirektör O. Regnstrand (125), generaldirektör A. Örne (129, 140, 142), professor B. Ohlin (132, 140), chefredaktör C. Trygger (136), advokat E. Treffenberg (138), professor H. Nial (138), riksbankschefen I. Rooth (142).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1936

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 23 januari.

 

Överläggningsämne: DEN NYA BUDGETEN. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (1)

Anföranden av greve J. G. Lagerbjelke (13), bankdirektör G. Lagercrantz (14, 20), riksgäldsfullmäktige G. H. Andersson (16), statsrådet E Wigforss (18), professor B. Ohlin (21), statsrådet G. Möller (25).
 

Sammanträdet den 23 mars.

Överläggningsämne: GOVERNMENT EXPENDITURE AND ECONOMIC ACTIVITY. Inledningsföredrag av professor Lionel Robbins, London (31)

Anföranden av direktör E. Lithander (43), professor E. F. Heckscher (44), fil. lic. E. Lundberg (45), kanslirådet O. Edström (46) professor L. Robbins (48).
 

Sammanträdet den 4 maj.

Överläggningsämne: STATENS REGULERING AV NÄRINGSLIVET. Inledningsföredrag av trustkontrolldirektör W. Thagaard, Oslo (51)

Anföranden av direktör K. Wistrand (71), generaldirektör A. Örne (76, 86), trustkontrolldirektör W. Thagaard (82).
 

Sammanträdet den 12 november.

Överläggningsämne: AKTUELLA BESKATTNINGSPROBLEM. Inledningsföredrag av professor G. Myrdal (89)

Anföranden av bankdirektör E. Browaldh (106, 114), kapten O. Wallenberg (111), professor G. Myrdal (112).
 

Sammanträdet den 9 december.

Överläggningsämne: ARBETSLÖSHETSPOLITIK UNDER HÖGKONJUNKTUR. Inledningsföredrag av statsrådet G. Möller (117)

Anföranden av direktör G. A. Styrman (133), professor B. Ohlin (134), statsrådet G. Möller (138), byråchefen O. Hagman (139), civilingenjör E. Brodén (141), fil. dr. T. Jerneman (143). 

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1935

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 28 januari.

 

Överläggningsämne: DET INTERNATIONELLA KONJUNKTURLÄGET. Inledningsföredrag av professor S. Brisman (1)

Anföranden av civilingenjör E. Nordendahl (17), docenten Karin Kock (18), professor S. Brisman (20).
 

Sammanträdet den 28 februari.

Överläggningsämne: STATSSTÖDET ÅT JORDBRUKET. Inledningsföredrag av professor G. Åkerman (23)

Anföranden av direktör A. Johansson (37, 59), riksdagsman A. Pehrsson (41,60), statsrådet P. E. Sköld (46), sekreterare H. Heyman (50), direktör K. K. Stamsö (53,62), professor G. Åkerman (57).
 

Sammanträdet den 17 april.

Överläggningsämne: THE MONETARY OUTLOOK FOR 1935. Inledningsföredrag av professor T. E. Gregory, London (65)

Anföranden av docent D. Hammarskjöld (78), professor T. E. Gregory (80).
 

Sammanträdet den 9 maj.

Överläggningsämne: BOSTADSBEHOV OCH BOSTADSBYGGANDE. Inledningsföredrag av docenten A. Johansson (83)

Anföranden av bankdirektör G. Lagercrantz (99, 113, 117), arkitekt S. Wallander (104, 115), byråchefen B. Nyström (106), fil. dr. K. Petersson (108), professor G. Myrdal (109, 116), överingenjör O. A. Wiberg (112), docenten A. Johansson (114).
 

Sammanträdet den 29 oktober.

Överläggningsämne: BESKATTNINGEN OCH KONJUNKTURERNA. Inledningsföredrag av direktör G. Söderlund (119)

Anföranden av statsrådet E. Wigforss (137, 147, 148, 149), direktör G. Söderlund (143, 148, 149). 
 

Sammanträdet den 12 december.

Överläggningsämne: TILLSTRÖMNINGEN TILL DE INTELLEKTUELLA YRKENA OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE PROBLEM. Inledningsföredrag av professor S. Wicksell (151)

Anföranden av professor E. Heckscher (164,184), professor G. Åkerman (171), byrådirektör N. A. Jacobi (172), professor S. Wicksell (175, 186), generaldirektör A. Örne (178), fil. dr. T. Jerneman (181, 186), aktuarien T. Larsson (183).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1934

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 22 januari.

 

Överläggningsämne : ROOSEVELTS REKONSTRUKTIONSPROGRAM UR KONJUNKTURSYNPUNKT. Inledningsföredrag av docenten Karin Kock (1)

Anföranden av minister L. A. Steinhardt (20), redaktör E. Fitger (23), professor B. Ohlin (25).
 

Sammanträdet den 23 februari.

Överläggningsämne: PRISSTÖDJANDE ÅTGÄRDER SOM MEDEL MOT JORDBRUKSKRISEN. Inledningsföredrag av professor Th. Björkman (31)

Anförande av riksdagsman O. Carlström (49).
 

Sammanträdet den 7 mars.

Föredrag: THE INFLUENCE OF RECENT EVENTS UPON MONETARY IDEAS IN BRITAIN av Sir Josiah Stamp (56)
 

Sammanträdet den 27 april.

Överläggningsämne: AKTUELL ARBETSLÖSHET OCH ARBETSLÖSHETSPOLITIK. Inledningsföredrag av sekreteraren i Statens arbetslöshetskommission G. H. Nordström (71)

Anföranden av civilingenjör E. Brodén (91), direktör L. Akselsson (99), redaktör F. Severin (102), direktör A. H. Carell (107), fil. lic. O. Josephsson (110), docenten Karin Kock (113), direktör L. Akselsson (114), civilingenjör E. Brodén (115).
 

Sammanträdet den 26 september.

Överläggningsämne : RÄNTENIVÅNS FRAMTID. Inledningsföredrag av professor Bertil Ohlin (117)

Anföranden av försäkringsdirektör P. Bergholm (133), professor E. Heckscher (136), bankdirektör J. Wallenberg (138), docenten Karin Kock (139), överingenjör O. A. Wiberg (140), professor B. Ohlin (141), fil. dr. P. Fitger (143), professor B. Ohlin (144). 
 

Sammanträdet den 20 november.

Överläggningsämne: PLANHUSHÅLLNING. Inledningsföredrag av professor Eli F. Heckscher (145)

Anföranden av professor G. Myrdal (167), direktör R. Rausing (175), docenten Karin Kock (178), professor B. Ohlin (180), generaldirektör A. Örne (186), professor E. Heckscher (190), bankdirektör M. Wallenberg J:r (192), fil. mag. A. Byttner (194), professor B. Ohlin (197), professor E. Heckscher (200), professor G. Myrdal (200).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1933

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 3 februari.

 

Överläggningsämne: STATSBUDGETEN. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (1)

Anföranden av fil. lic. L. Akselsson (22), professor S. Brisman (27), direktör G. Söderlund (31), professor E. Heckscher (37), direktör J. L. Ekman (41), statsrådet E. Wigforss (43).
 

Sammanträdet den 16 mars.

Överläggningsämne: AKTIEBOLAGSKONTROLLEN. Inledningsanförande av docenten jur. dr. H. Nial (55)

Anföranden av professor O. Sillén (67), polisassessor K. G. A. Sandström (76), docenten H. Nial (80).
 

Sammanträdet den 28 april.

Överläggningsämne : ARBETSLÖSHETSPOLITIKEN. Inledningsanförande av professor Eli F. Heckscher (81)

Anföranden av bankdirektör J. Wallenberg (91), lektor J. E. Björnsson (95), fil. dr. H. Nordenson (102), bankdirektör G. Lagercrantz (106), direktör G. Söderlund (110), handelsrådet V. Lundvik (114), direktör G. A. Styrman (115), byråchefen K. Bergström (116), lektor J. E. Björnsson (117), professor E. Heckscher (119), lektor J. E. Björnsson (120), professor E. Heckscher (120).
 

Sammanträdet den 19 oktober.

Överläggningsämne: VÅR TRÄVARUINDUSTRI OCH VÄRLDSMARKNADEN. Inledningsanförande av docenten T. Streyffert (121)

Anföranden av direktör J. L. Ekman (153), professor S. Brisman (157), docenten T. Streyffert (162), docenten O. G. Jonasson (162).
 

Sammanträdet den 22 november.

Överläggningsämne: JÄRNVÄGAR OCH BILAR. Inledningsanföranden av generaldirektör A. Granholm (165) och direktör A. Gabrielsson (176) 

Anföranden av professor S. Brisman (186), direktör Å. Nerell (190), direktör E. Wennerholm (192), professor B. Ohlin (197), ombudsman A. W. Anderson (201), fil. dr. G. Dalén (202), generaldirektör G. Malm (203), direktör L. Akselsson (204), landshövding A. W. T. von Sneidern (205), direktör A. Gabrielsson (206).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1932

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 21 januari.

 

Överläggningsämne: NÅGRA SYNPUNKTER PÅ ÅRETS BUDGETFÖRSLAG. Inledningsföredrag av generaltulldirektör N. Wohlin (1)

Anföranden av kammarrättsrådet C. Carleson (17), generaldirektör E. Stridsberq (21), statsrådet F. Hamrin (22), professor G. Kobb (27), statssekreterare K. Bergendal (30), ingenjör E. Nordendahl (32), generaltulldirektör N. Wohlin (33), generaldirektör E. Stridsberg (34), professor G. Kobb (35).
 

Sammanträdet den 26 februari.

Överläggningsämne: REFORMER I BESKATTNINGEN. Inledningsföredrag av häradshövding K. Dahlberg (37)

Anföranden av ingenjör O. Falkman (51), assessor E. Geijer (54), häradshövding K. Dahlberg (57), advokat E. Treffenberg (62), generalpostdirektör A. Örne (63), kammarrättsrådet C. W. U. Kuylenstierna (66), häradshövding K. Dahlberg (68).
 

Sammanträdet den 3 maj.

Överläggningsämne: SVERIGES NÄRINGSLIV EFTER KREUGERKRISEN. Inledningsföredrag av professor E. Heckscher (69)

Anföranden av direktör T. Hèrnod (81), fil. dr. I. Anderson (88), fil. dr. G. Dalén (91), fil. dr. J. Åkerman (95), greve A. Hamilton (98), professor E. Heckscher (99).
 

Sammanträdet den 21 oktober.

Överläggningsämne: EKONOMISKA SYNPUNKTER PÅ SOCIALFÖRSÄKRINGSPROBLEMET. Inledningsföredrag av fil. dr. F. Lundberg (101)

Anföranden av riksdagsman B. Eriksson (115), överdirektör P. J. G. Laurin (119), fil. dr. T. G. Jerneman (121), fil. lic. L. Akselsson (123), fil. lic. I. Laurin (124), riksdagsman B. Eriksson (125). 
 

Sammanträdet den 25 november.

Överläggningsämne : OFFENTLIGA ARBETEN I DEPRESSIONSTIDER.. Inledningsanförande av professor E. Lindahl (127)

Anföranden av ingenjör O. Falkman (138), professor G. Bagge (140), fil. dr. K. Hildebrand (145), professor B. Ohlin (147), professor E. Heckscher (154), fil. dr. G. Dalén (158), docenten J. Åkerman (159), professor B. Ohlin (160), professor E. Lindahl (163).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1931

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 16 februari.

 

Överläggningsämne: SYNPUNKTER BETRÄFFANDE BUDGETARBETET. Inledningsföredrag av statsrådet F. Hamrin (1)

Anföranden av professor E. Heckscher (10), statsminister C. G. Ekman (11), professor E. Heckscher (12), statsrådet F. Hamrin (13), statsminister C. G. Ekman (15), direktor E. Lyberg (16), professor E. Heckscher (19), statsrådet F. Hamrin (20), generaldirektör E. R. Stridsberg (21), direktör E. Lyberg (23), statsminister C. G. Ekman (24), bankdirektör O. Norbeck (25), professor E. Heckscher (26).
 

Sammanträdet den 23 mars.

Överläggningsämne: INMALNINGEN OCH VÅR SPANNMÅLSPOLITIK. Inledningsföredrag av stadsmäklare A. V. Jonsson (27)

Anföranden av riksdagsman F. Gustafson (44), professor E. Heckscher (49), riksdagsman A. Pehrsson (51), landshövding G. Sederholm (54), riksdagsman F. Gustafson (58), professor E. Heckscher (58), stadsmäklare A. V. Jonsson (59), riksdagsman A. Pehrsson (63).
 

Sammanträdet den 24 april.

Överläggningsämne: SVENSK JÄRNHANTERING UNDER INNEVARANDE SEKEL. Inledningsföredrag av disponenten friherre G. De Geer (65)

Anföranden av myntdirektör A. Grabe (80), professor A. Johansson (82), professor E. Heckscher (85), professor A. Johansson (88), professor E. Heckscher (88), professor A. Johansson (89), myntdirektör A. Grabe (89), disponenten friherre G. De Geer (89), professor A. Johansson (91), disponenten friherre G. De Geer (92).
 

Sammanträdet den 12 oktober.

Överläggningsämne: ARBETSLÖSHETEN OCH DESS BEHANDLING. Inledningsföredrag av professor E. Heckscher (93)

Anföranden av professor G. Myrdal (105), fil. dr. G. Dalén (111), byråchefen B. Nyström (115), fil. dr. J. Åkerman (118), lektor E. Wigforss (120), direktör A. Johansson (124), professor E. Heckscher (124), lektor E. Wigforss (128), fil. dr. J. Åkerman (128), fil. dr. G. Dalén (128).
 

Sammanträdet den 26 november.

Överläggningsämne: RIKTLINJER FOR SVENSK PENNINGPOLITIK. Inledningsföredrag av direktör A. Gabrielsson (129) och professor G. Myrdal (139)

Anföranden av fil. dr. G. Dalén (152), generaldirektör A. Örne (155), bankdirektör J. Wallenberg (160), professor E. Heckscher (162), ordföranden i styrelsen for Lantmännens riksförbund E. Sjögren (166), professor S. Brisman (167), professor G. Myrdal (170), direktör A. Gabrielsson (172), generaldirektör A. Örne (172).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1930

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 3 februari.

 

Föredrag: FUNKSJONÆRER OG ARBEIDERE SOM AKSJEEIERE I BEDRIFTEN. Av direktör J. Throne Holst, Oslo (1)

Anföranden av fil. dr K. Hildebrand (16), professor E. Heckscher (19), statsrådet S. Lübeck (21), lektor E. Wigforss (23), fil. dr G. Dalén (24), undervisningsrådet N. Fredriksson (25), direktör Throne Holst (27).
 

Sammanträdet den 4 mars.

Överläggningsämne: VÅRT JORDBRUKS KRISLÄGE. Inledningsföredrag av landshövding G. Sederholm (31) och fil. dr Hugo Osvald (39) 

Anföranden av professor E. Heckscher (48), professor B. Ohlin (48), kanslirådet H. Tigerschiöld (54), docenten O. Jonasson (55), fil. dr G. Dalén (56), chefredaktör L. Ljunglund (58), direktör F. Hamrin (59), kanslichefen P. Jacobsson (61), professor Ohlin (64), professor T. Jonson (65), dr Dalén (67), landshövding Sederholm (67), dr Osvald (70).
 

Sammanträdet den 25 april.

Överläggningsämne: PRISNIVÅN OCH RÄNTEPOLITIKEN. Inledningsföredrag av fil. dr Johan Åkerman (73)

Anföranden av professor S. Brisman (88), kommerserådet. A. F. Enström (94), fil. dr Karin Kock (96), professor B. Ohlin (97), jur. dr G. Prawitz (101); direktör Albin Johansson (102), professor E. Heckscher (103), kommerserådet Enström (105), professor Ohlin (105), professor Brisman (106), direktör Johansson (106), professor Heckscher (106), redaktör A. Lindberger (107), dr Åkerman (107).

Tillbaka