Förhandlingar 1940-1949

Gå direkt till: [1940] [1941] [1942] [1943] [1944] [1945] [1946] [1947] [1948] [1949]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1949

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 26 januari.

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Ernst Wigforss. (1)

Anföranden av disponent H. Throne-Holst (10), professor A. Montgomery (11, 25), bankdirektör J. Wallenberg (15, 23), sekreterare H. Bodén (I7, 27), statsrådet E. Wigforss (18, 25, 27).
 

Sammanträdet den 16 mars.

Överläggningsämne: MÅL OCH MEDEL I DET EKONOMISKA SAMARBETET I EUROPA. Inledningsföredrag av envoyén Dag Hammarskjöld (29)

Anföranden av disponent H. Throne-Holst (39), professor A. Montgomery (39, 45), handelsrådet T. Vinell (42), envoyén D. Hammarskjöld (43), överingenjör G. Rydbeck (46).
 

Sammanträdet den 31 mars.

Överläggningsämne: THE RESULTS OF BRITISH SOCIALISM. Föredrag av Mr. Geoffrey Crowther, chefredaktör för »The Economist» (51) – saknas i PDF
 

Sammanträdet den 11 oktober.

Överläggningsämne: KONKURRENSEN ÄR DÖD, LEVE KONKURRENSEN! Inledningsföredrag av direktör Assar Gabrielsson (67)

Anföranden av disponent H. Throne-Holst (81), professor E. Heckscher (81, 101, 105), fil. dr. H. Nordenson (86, 104, 105, 106), direktör A. Johansson (91, 105), statssekreterare R. Sterner (98), direktör K. Möller (100), direktör K. E. Gillberg (102), direktör A. Gabrielsson (106).
 

Sammanträdet den 3 november.

Överläggningsämne: THE ECONOMIC OUTLOOK IN THE UNITED STATES. Föredrag av Dr. Alvin H Hansen, Professor of Political Economy, Harvard University (109)
 

Sammanträdet den 8 december.

Överläggningsämne: EFTER DEVALVERINGEN. Inledningsföredrag av bankdirektör Göte Engfors (115)

Anföranden av disponent H. Throne-Holst (120, 143), professor E. Lundberg (120, 124, 139), bankdirektör G. Engfors (124, 136), professor A. Montgomery (127, 142), f. riksbankschefen I. Rooth (131), fil. kand. R. Meidner (134).

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1948

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 5 januari.

Överläggningsämne: DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BALANSEN. Inledningsföredrag av statsrådet Ernst Wigforss (1)

Anföranden av disponent H. Throne-Holst (7, 36), bankdirektör G. Söderlund (8, 34), bankofullmäktige E. Björnsson (14), bankdirektör J. Wallenberg (19, 34, 36), professor A. Montgomery (24), bankofullmäktige D. Hall (28), statsrådet E. Wigforss (29, 35), sekreterare H. Bodén (33).
 

Sammanträdet den 16 mars.

Överläggningsämne: RIKTLINJER FÖR SVENSK TRAFIKPOLITIK. Inledningsföredrag av direktör Erik Huss (37)

Anföranden av disponent H. Throne-Holst (49), f. d. generaldirektör A. Granholm (49), kapten G. Toll (53, 60, 63), direktör K. Möller (54), docent N. G. Ehrnrooth (55), professor T. Åström (57, 62), direktör E. Huss (61, 63).
 

Sammanträdet den 11 maj.

Överläggningsämne: THE PROBLEM OF MAINTAINING COMPETITION. Inledningsföredrag av professor Corwin D. Edwards (65)
 

Sammanträdet den 13 oktober.

Överläggningsämne: KAN VI KOMMA UT UR KRISEN? Inledningsföredrag av professor Ingvar Svennilson (79)

Anföranden av disponent H. Throne-Holst (95), fil. dr. H. Nordenson (96), bankdirektör G. Engfors (99), greve H. von Rosen (102), f. d. kammarrättsrådet E. Sivert (106), f. d. generaldirektör A. Örne (107), direktör R. Lagergren (110), överingenjör G. Rydbeck (112), fil. lic. G. Cederwall (113).
 

Sammanträdet den 3 december.

Överläggningsämne: JORDBRUKSPRODUKTIONEN, FYRAÅRSPLANEN OCH RANSONERINGARNA. Inledningsföredrag av byråchefen Lars Juréen och professor Hugo Osvald (117)

Anföranden av disponent H. Throne-Holst (134, 147), riksdagsman B. Ekström (135, 144), professor H. Osvald (136, 138, 146), riksdagsman B. S. Norup (136, 144), professor E. Lundberg (139), professor J. Axelsson (141), direktör K. Möller (144), byråchef L. Juréen (145).

 

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1947

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 14 januari.

Överläggningsämne: DE NYA SKATTEFÖRSLAGEN. Inledningsföredrag av professor Eli F. Heckscher (1)

Anföranden av direktör J. Bergvall (12, 31), statsrådet E. Wigforss (12, 27), direktör R. Rausing (20, 30), direktör A. Gabrielsson (24), direktör L. Akselsson (25, 30), professor E. Heckscher(25), sekreterare G. Rehn (31).
 

Sammanträdet den 28 mars.

Överläggningsämne: INFLATIONSFARAN OCH DEN EKONOMISKA POLITIKEN. Inledningsföredrag av professor Erik Lundberg (33)

Anföranden av envoyén D. Hammarskjöld (49, 60), sekreterare G. Rehn (53, 60), direktör Å. Wetterlind (55), professor E. Lundberg (57, 61).
 

Sammanträdet den 28 april.

Överläggningsämne: NATIONAL ACCOUNTING AND NATIONAL BUDGETING FOR ECONOMIC POLICY. Föredrag av Mr. J. R. N. Stone, Director of Department of Applied Economics, University of Cambridge (63)
 

Sammanträdet den 23 oktober.

Överläggningsämne: INDUSTRIENS LOKALISERING. Inledningsföredrag av statssekreterare Arne S. Lundberg (73)

Anföranden av professor E. Lundberg (87, 102), direktör E. Tunhammar (87), professor W. William-Olsson (90, 99), byråchef E. von Hofsten (91), fil. lic. M. Overton (93), fil. dr Y. Larsson (95), professor I. Svennilson (97), ingenjör T. Grauers (101), statssekreterare A. Lundberg (101).
 

Sammanträdet den 5 december.

Överläggningsämne: SVERIGE OCH DEN EUROPEISKA KRISEN. Inledningsföredrag av fil. lic. Gustav Cederwall (103)

Anföranden av professor E. Lundberg (124, 128, 130), handelsrådet T. Vinell (124, 127), direktör O. Sahlin (126, 127), fil. lic. G. Cederwall (127, 128, 129), fil. dr T. Jerneman (128, 129).

 

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1946

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 9 januari.

Överläggningsämne: THE POLITICAL CONSEQUENCES OF PLANNING. Föredrag av professor F. A. Hayek, London (ej utgivet i tryck).
 

Sammanträdet den 28 februari.

Överläggningsämne: INDUSTRIELL DEMOKRATI I TILLÄMPNING. Några erfarenheter från en studieresa i England. Inledningsföredrag av docent Sune Carlson (1)

Anföranden av professor E. Lundberg (16, 26, 29), generaldirektör G. Aste (17), direktör F. Söderbäck (18, 23, 27), direktör V. Åman (20, 28), förbundssekreterare A. Backström (24), flygdirektör O. E. Thunell (25), docent S. Carlson (27).
 

Sammanträdet den 24 april.

Överläggningsämne: DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH STATSUTGIFTERNA. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (31)

Anföranden av professor E. Lundberg (43), bankdirektör E. Browaldh (44, 70), professor B. Ohlin (50, 68), kommerserådet A. Enström (56), professor G. Åkerman (59), statsrådet E. Wigforss (62).
 

Sammanträdet den 31 oktober.

Överläggningsämne: DET SVENSKA JORDBRUKETS FRAMTIDA OMFATTNING. Inledningsföredrag av landshövding B. Hammarskjöld (71)

Anföranden av professor E. Lundberg (87, 109), docent I. Svennilson (87), häradshövding K. Dahlberg (93), greve Ch. Bonde (94), direktör K. Möller (96, 111), professor H. Osvald (98, 105, 110), professor K. D. Myrbeck (101), herr R. Meidner (102), landshövding B. Hammarskjöld (106, 111).
 

Sammanträdet den 5 december.

Överläggningsämne: VÄRLDSHANDELNS ÅTERUPPBYGGNAD OCH SVENSK HANDELSPOLITIK. Inledningsföredrag av statsrådet G. Myrdal (113)

Anföranden av professor E. Lundberg (137), professor E. Heckscher (138, 153), handelsrådet T. Vinell (144), envoyén D. Hammarskjöld (147), kommerserådet A. Enström (149), statsrådet G. Myrdal (150).

 

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1945

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 29 januari.

Överläggningsämne: BUDGETEN SOM BALANSFAKTOR. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (1)

Anförande av fil. doktor I. Anderson (11).
 

Sammanträdet den 19 mars.

Överläggningsämne: DEN DIRIGERADE EKONOMINS PROBLEM. Kring krigsårens erfarenheter. Inledningsföredrag av statssekreterare D. Hammarskjöld. (13)

Anföranden av fil. doktor I. Anderson (29), docent I. Svennilson (29), bankdirektör J. Wallenberg (31), statssekreterare D. Hammarskjöld (33).
 

Sammanträdet den 26 april.

Överläggningsämne: FINLANDS EKONOMI INFÖR NUET OCH FRAMTIDEN. Inledningsföredrag av professor H. Pipping (35)

Anföranden av fil. doktor I. Anderson (54), professor A. Montgomery (54), doktor P. Jacobsson (58), professor H. Pipping (58).
 

Sammanträdet den 28 september.

Överläggningsämne: SOME RECONSTRUCTION PROBLEMS IN GREAT BRITAIN. Föredrag av Mr D. G. Champernowne (61)
 

Sammanträdet den 29 november.

Överläggningsämne: BEHÖVA VI EN REGIONAL PLANERING FÖR NÄRINGSLIVETS UTVECKLING? Inledningsföredrag av docent I. Svennilson (75)

Anföranden av fil. doktor I. Anderson (88, 91), häradshövding K. Dahlberg (88, 93, 96), docent W. William-Olson (88, 94), disponent C. G. Lundberg (90, 96), docent I. Svennilson (92, 96), riksdagsman P. L. Orgård (93), herr C-H Nordmark (95).

 

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1944

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 24 januari.

Överläggningsämne: BUDGETEN OCH PENNINGVÄRDET. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (1)

Anföranden av fil. dr I. Anderson (13, 29), professor B. Ohlin (14, 22), statsrådet E. Wigforss (18, 25), direktör L. Akselsson (24, 29).
 

Sammanträdet den 9 mars.

Överläggningsämne: DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I AMERIKA OCH KONJUNKTURUTSIKTERNA. Inledningsföredrag av professor G. Myrdal (31)

Anförande av fil. dr I. Anderson (53).
 

Sammanträdet den 27 april.

Överläggningsämne: ARBETSLÖNERNA EFTER KRIGET. Inledningsföredrag av professor A. Montgomery (55)

Anföranden av fil. lic. R. Sterner (66, 78), direktör F. Söderbäck (69, 74), sekreterare G. Rehn (70), docent E. Lundberg (72) professor A. Montgomery (75, 80).
 

Sammanträdet den 25 oktober.

Överläggningsämne: NÅGRA SYNPUNKTER PÅ DET AKTUELLA PRIS- OCH LÖNELÄGET. Inledningsföredrag av direktör J. Bergvall (83)

Anföranden av fil. dr I. Anderson (96), direktör G. Borgström (96), direktör F. Söderbäck (99), professor E. Lundberg (100), fil. dr R. Sterner (102).
 

Sammanträdet den 4 december.

Överläggningsämne: JORDBRUKSPOLITIKEN UNDER KRISEN. Inledningsföredrag av landshövding B. Hammarskjöld (105)

Anförande av fil. dr I. Anderson (123).

 

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1943

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 29 januari.

Överläggningsämne: BUDGETEN OCH DEN EKONOMISKA POLITIKEN. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (1)

Anföranden av professor B. Ohlin (17), professor A. Montgomery (18), doktor I. Anderson (22), statsrådet E. Wigforss (26).
 

Sammanträdet den 5 mars.

Överläggningsämne: DET INTERNATIONELLA ÅTERUPPBYGGNADSPROBLEMET. Inledningsföredrag av professor G. Myrdal (35)

Anföranden av professor B. Ohlin (50), professor A. Montgomery (50), kommerserådet Enström (52), doktor I. Laurin (55), professor B. Ohlin (55), professor G. Myrdal (55).
 

Sammanträdet den 3 maj.

Överläggningsämne: DEN DIREKTA BESKATTNINGEN I FINLAND UNDER KRIGET MED SÄRSKILD HÄNSYN TILL ENGÅNGSSKATTER PÅ FÖRMÖGENHET. Inledningsföredrag av förvaltningsrådet, jur. dr A. Rekola, Helsingfors (57)

Anföranden av landshövding B. Hammarskjöld (72), professor A. Montgomery (72), doktor A. Rekola (74).
 

Sammanträdet den 15 oktober.

Överläggningsämne: VÅR PRIS- OCH LÖNEPOLITIK EFTER KRIGET. Inledningsanförande av professor G. Åkerman (75)

Anföranden av fil. lic. R. Sterner (85), direktör F. Söderbäck (86), landsorganisationens ordförande A. Lindberg (89), fil. lic. G. Cederwall (90), docent Erik Lundberg (92), professor B. Ohlin (94).
 

Sammanträdet den 14 december.

Överläggningsämne: INTERNATIONELL EFTERKRIGSPLANERING FÖR LIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGEN OCH JORDBRUKET. Inledningsanförande av fil. lic. G. Lange (97)

Anföranden av professor B. Ohlin (109), direktör K. Möller (109), fil. lic. G. Lange (110), professor B. Ohlin (111).

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1942

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 12 februari.

 

Överläggningsämne: BUDGETEN OCH SAMHÄLLSEKONOMIN. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss. (1)

Anföranden av professor B. Ohlin (15), fil. dr H. Nordenson (16, 26), fil. lic. G. Cederwall (21), dr K. Hildebrand (23), statsrådet E. Wigforss (24).
 

Sammanträdet den 18 mars.

Överläggningsämne: BOSTADSPRODUKTION OCH HYRESMARKNAD. Inledningsföredrag av byråchefen Alf Johansson (27)

Anföranden av professor B. Ohlin (40), amanuens C. Ankarcrona (41), byråchefen K. Bergström (42), byråchefen A. Johansson (44), fil. lic. G. Cederwall (46), arkitekten S. Wallander (48).
 

Sammanträdet den 23 november.

Överläggningsämne: BEHOVET AV EKONOMISK FORSKNING. Inledningsföredrag av docent Erik Lundberg (51), docent Ingvar Svennilson (57) och docent Sune Carlson (62)

Anföranden av direktör K. Möller (68), direktör E. Sjögren (69), docent K. Rodhe (70), direktör T. Hèrnod (71), revisor H. Hörlin (71), docent W. William-Olsson (73), professor B. Ohlin (73).
 

Sammanträdet den 17 december.

Överläggningsämne: LEVNADSKOSTNADSINDEX UNDER KRISTID. Inledningsföredrag av professor H. Cramér (75)

Anföranden av sekreterare G. Rehn (90), direktör N. Kärrlander (93), förste aktuarie C. Öberg (95), aktuarie E. Soop (96), amanuens C. Ankarcrona (97), dr Per Jacobsson (98), professor H. Cramér (99), professor B. Ohlin (100).

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1941

Ladda ned förhandlingar

 

Sammanträdet den 4 februari.

 

Överläggningsämne: BUDGETEN OCH SAMHÄLLSEKONOMIN. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss (1)

Anföranden av professor B. Ohlin (15), fil. dr I. Andersson (15), docent I. Svennilson (18), direktör L. Akselsson (22), statsrådet E. Wigforss (22). 
 

Sammanträdet den 2 april.

Överläggningsämne: VÅR LIVSMEDELSFÖRSÄKRING – EN BLICK FRAMÅT. Inledningsföredrag av landshövding Bo Hammarskjöld (25) och professor Åke Åkerman. (35)

Anföranden av professor B. Ohlin (45, 56), riksdagsman E. von Heland (46, 57), fil. lic. M. Bonow (49), professor A. Montgomery (52), professor Th. Björkman (54), landshövding Bo Hammarskjöld (58).
 

Sammanträdet den 29 april.

Överläggningsämne: SITUATIONEN PÅ ARBETSMARKNADEN OCH BYGGNADSVERKSAMHETEN. Inledningsföredrag av statsrådet Gustav Möller. (61) Anföranden av professor B. Ohlin (71, 78), riksdagsman Å Wiberg (71), direktör F. Söderbäck (73, 76, 78), Landsorganisationens ordförande A. Lindberg (75, 77), statsrådet G. Möller (78).
 

Sammanträdet den 25 november.

Överläggningsämne: AKTUELLA ARBETSMARKNADSPROBLEM. Inledningsföredrag av landshövding A. Thomson. (79)

Anföranden av professor B. Ohlin (100), riksdagsman I. Persson, Skabersjö (101), landshövding A. Thomson (102), herr A. Lindberg (104), direktör E. Brodén (106).

Upp


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1940

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 26 januari.

Överläggningsämne: DEN NYA BUDGETEN. Inledningsföredrag av statsrådet E. Wigforss. (1)

Anföranden av fil. dr I. Anderson (17, 35), professor B. Ohlin (22), direktör L. Akselsson (26), statsrådet E. Wigforss (28).
 

Sammanträdet den 27 februari.

Överläggningsämne: VÅR BRÄNSLEFRÅGA. Inledningsföredrag av jägmästare E. Ronge (37) och kamrer Y. Bengtsson (52)

Anföranden av Landsorganisationens ordförande A. Lindberg (60), civilingenjör C. F. Lidén (62), riksdagsman Arvid Jonsson (64).
 

Sammanträdet den 8 oktober.

Överläggningsämne: LEVNADSKOSTNADSINDEX. Inledningsföredrag av byråchefen Alf Johansson (65)

Anföranden av direktör F. Söderbäck (75, 82), rektor C. Sjöwall (77), statssekreterare D. Hammarskjöld (79), förbundsordförande O. Westerlund (80), generaldirektör K. J. Höjer (81, 83), herr Gunnar Andersson, Landsorganisationen (82).
 

Sammanträdet den 22 november.

Överläggningsämne: DEN INDUSTRIELLA PRODUKTIONENS OCH INVESTERINGSVERKSAMHETENS ANPASSNINGSPROBLEM. Inledningsföredrag av chefen för Industriens Utredningsinstitut, sekreterare Ragnar Sundén (85)

Anföranden av civilingenjör S. Westerberg (104), arkitekt Hans-A. Holst (106), direktör R. Rausing (108), sekreterare R. Sundén (109), revisor H. Hörlin (110).

Upp