Förhandlingar 1960-1972

Gå direkt till: [1960] [1961] [1962] [1963] [1964] [1965] [1966] [1967] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972]


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1972

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 12 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av finansminister Gunnar Sträng (1)

Anföranden av docent Gunnar Eliasson (17), fil.dr Lars Jacobsson (18), docent Lars Nabseth (22), direktör Curt Nicolin (24), cand. polit. Lars Mathiessen (26), tf. professor Sven-Olof Lodin (30), bankekonom Leif Backlund (32), arkitekt Carl Nordling (35), finansminister Gunnar Sträng (37).
 

Sammanträdet den 11 april

Överläggningsämne: ARBETSMARKNADSPOLITIK I KRIS? Inledningsföredrag av professor Ingemar Ståhl (45)

Anföranden av fil.dr Rudolf Meidner (64, 78), docent Karl-Olof Faxén (68, 72, 76), pol.mag. Olof Sundström (71), civilingenjör Olof Sundén (72), fil.lic. Nils Lundgren (73), professor Ingemar Ståhl (74), direktör Branko Salaj (75), utredningssekreterare Hans Engman (76).
 

Sammanträdet den 4 oktober

Överläggningsämne: BEHÖVER VI EN NY REGIONALPOLITIK? Inledningsföredrag av professor Åke E. Andersson (81)

Anföranden av docent Yngve Åberg (95), pol.mag. Jan Bröms (96), licentiat Gösta Guteland (99) , professor Erik Dahmén (101), civilekonom Ingemar Dalgård (102), avdelningschef Vang Rud-Nielsen (103), professor Åke E. Andersson (105)
 

Sammanträdet den 28 november

Överläggningsämne: INDUSTRITILLVÄXT OCH KAPITALTILLFÖRSEL – EN POLITISK MÅLKONFLIKT? Inledningsföredrag av ekon.dr Lars Wohlin (109) och professor Erik Dahmén (119)

Anföranden av planeringschef Erik Höök (128), bankokommissarie Lars Hansson (131), pol.mag. Danne Nordling (133), professor Assar Lindbeck (136) , ekon.dr Lars Wohlin (139), professor Erik Dahmén (141).

 


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1971 

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 13 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av finansminister Gunnar Sträng (1)

Anförande av professor Göran Ohlin (14), professor Ragnar Bentzel (19), utredningschef Clas-Erik Odhner (22), docent Gunnar Eliasson (25), finansminister Gunnar Sträng (27, 40), professor Sven-Erik Johansson (33), arkitekt Carl Nordling (35), direktör Rolf Millqvist (36), direktör Rune Hagbarth (39).
 

Sammanträdet den 30 mars

Överläggningsämne: LÅNGTIDSUTREDNINGARNAS PROBLEMATIK. Paneldiskussion under ordförandeskap av professor Assar Lindbeck (45, 50, 54, 65, 70) och med deltagande av fil.dr Erik Höök (45, 48, 53, 57, 59, 60, 63, 68), utredningschef Clas-Erik Odhner (47, 50, 55, 58, 61, 66, 70), docent Lars Nabseth (49,55,59,60,66), docent Karl Gustav Jungenfelt (50, 56, 65, 70).

Anförande av ekon.dr Lars Wohlin (68).
 

Sammanträdet den 20 oktober

Överläggningsämne: MILJÖ OCH EKONOMI. Paneldiskussion under ordförandeskap av professor Assar Lindbeck (73, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99) och med deltagande av generaldirektör Valfrid Paulsson (73, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 101), fil.lic. Karl-Göran Mäler (75, 84, 87, 94, 95, 96, 97, 99, 100), professor Erik Dahmén (78, 89, 91, 94, 100), fil.dr Bengt Lundholm (82, 86, 92, 93, 94, 100).

Anföranden av fil.dr Kerstin Anér (87, 94), professor Karl Gustav Jungenfelt (91), redaktör Staffan Engström (97).
 

Sammanträdet den 16 december

Överläggningsämne: NATIONALSTATEN I EN INTERNATIONALISERAD VÄRLDSEKONOMI. Inledningsanförande av fil.lic. Nils Lundgren (105, 148) och professor Assar Lindbeck (119, 147).

Anföranden av docent Gunnar Eliasson (139), fil.lic. Gösta Dahlström (142), docent Lars Nabseth (145).

Föreningen sammanträdde under 1971 även den 16 september, då professor P. C. Mahalanobis höll inledningsföredrag över ämnet “The Future of the Indian Economy”. Förhandlingarna vid detta sammanträde har ej utgivits av trycket.

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1970 

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 14 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av finansminister Gunnar Sträng (1)

Anföranden av professor Erik Lundberg (17), docent Lars Nabseth (22), professor Erik Dahmén (25, 40), fil.lic. Lars Jacobsson (30), professor Assar Lindbeck (33), finansminister Gunnar Sträng (34, 40).
 

Sammanträdet den 2 april

Överläggningsämne: BESKATTNING OCH KAPITALBILDNING. Inledningsföredrag av professor Sven-Erik Johansson (41) och professor Ragnar Bentzel (48)

Anföranden av docent Dag Helmers (59, 64, 66, 68), professor Göran Ohlin (62), professor Sven-Erik Johansson (63, 67, 69), professor Sven-Olof Lodin (64), professor Ragnar Bentzel (66, 69), direktör Rolf Millqvist (67), direktör Lennart Randerz (68), direktör Björn Jakobson (68), direktör Rune Hagbarth (68).
 

Sammanträdet den 28 oktober

Överläggningsämne: INFLATION OCH VALUTAPROBLEM. Inledningsföredrag av professor Erik Lundberg (73)

Anföranden av planeringschef Lars Lindberger (90), professor Assar Lindbeck (94), generaldirektör Helmer Olsson (95), professor Göran Ohlin (100), docent Lars Nabseth (102), professor Erik Lundberg (103) .
 

Sammanträdet den 15 december

Överläggningsämne: DET EUROPEISKA STORMARKNADSPROBLEMET. Inledningsföredrag av handelsminister Kjell-Olof Feldt (109)

Anföranden av direktör Gösta Åhlén (125), professor Assar Lindbeck (127), fil. lic. Nils Lundgren (128), utredningschef Clas-Erik Odhner (133), docent Gunnar Eliasson (135), handelsminister Kjell-Olof Feldt (137).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1969

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 14 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av finansminister Gunnar Sträng (1)

Anföranden av professor Erik Dahmén (12, 25), ekon.lic. Carl-Johan Bouveng (14) , direktör Helge Berglund (18, 24), finansminister Gunnar Sträng (19, 26) , direktör Tore Sellberg (22), ekon.dr Lars Nabseth (24).
 

Sammanträdet den 27 februari

Överläggningsämne: NORDEK – PROBLEM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR. Inledningsföredrag av professor Bertil Ohlin (33)

Anföranden av docent Staffan Burenstam Linder (48, 59), professor Bertil Ohlin (51, 62), direktör Lars Adler (51), ambassadör Sven Dahlman (52), fil.kand. Lars Luttropp (55), direktör Holger Nyström (56), statssekreterare G. von Sydow (59), fil.lic. Nils Lundgren (61).
 

Sammanträdet den 4 november

Överläggningsämne: VAD ÄR EKONOMISK UTVECKLING? Paneldiskussion om BNP som mått på välfärden under ordförandeskap av professor Assar Lindbeck (69, 81, 84, 87, 89, 91, 93) och med deltagande av fil.dr Erik Höök (70, 82, 90, 91, 93), docent Bengt-Christer Ysander (73, 86, 87, 95), professor Erik Dahmén (77, 88, 93) , docent Kurt Samuelsson (78, 84, 91, 94).
 

Sammanträdet den 1 december

Överläggningsämne : PUBLIC ENTERPRISE PRICING. Inledningsföredrag av dr Ralph Turvey (97)

Anföranden av dr Ralph Turvey (115, 116, 118, 119, 120), professor Assar Lindbeck (116, 119), ekon.lic. Bengt Fornstad (117, 118).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1968

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 16 januari

Överläggningsämne : ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av finansminister Gunnar Sträng (1)

Anföranden av cand.polit. Lars Matthiessen (13), fil.dr Göran Ohlin (18), professor Erik Lundberg (22), finansminister Gunnar Sträng (26, 36), agr.lic. Clas-Erik Odhner (34), direktör Tore Nordenskjöld (34), pol.stud. Danne Nordling (35).
 

Sammanträdet den 29 april

Överläggningsämne: ASIAN DRAMA. Inledningsföredrag av professor Gunnar Myrdal (41)

Anföranden av fil.dr Göran Ohlin (55), bankdirektör Bo Thomé (57), laborator Odd Gulbrandsen (58), professor Gunnar Myrdal (59, 66, 71), direktör Nils Thedin (64), civilingenjör Olof Sundén (65), aktuarie Stig Karlander (70).
 

Sammanträdet den 23 oktober

Överläggningsämne: INVESTERINGAR I U-LÄNDERNA. Paneldiskussion mellan docent Staffan Burenstam Linder (73, 84), fil.dr Göran Ohlin (75, 83), avdelningschef Lars Kalderén (77, 85), agr.lic. Clas-Erik Odhner (80, 86).

Anföranden av docent Odd Gulbrandsen (87), bankdirektör Bo Thomé (87), bankdirektör H. Lindgren (33), docent Staffan Burenstam Linder (33, 93), avdelningschef Lars Kalderén (39, 93), aktuarie Stig Karlander (90), direktör Gösta Rydbeck (90), agr.lic. Clas-Erik Odhner (90), fil.dr Göran Ohlin (92), professor Erik Lundberg (92).
 

Sammanträdet den 11 december

Överläggningsämne: LÖNEBILDNING OCH SAMHÄLLSEKONOMI. Inledningsföredrag av agr.lic. Clas-Erik Odhner (97), docent Karl-Olof Faxén (103), avdelningschef Gösta Edgren (107).

Anföranden av fil.lic. Lars Jacobsson (114), direktör Tore Sellberg (115), agr.lic. Clas-Erik Odhner (116, 121, 125, 126), docent Karl-Olof Faxén (117, 122), civ.ing. Olof Sundén (118), professor Ragnar Bentzel (119), ekon.dr Lars Nabseth (120), avdelningschef Gösta Edgren (122, 125), fil.dr Erik Höök (123, 126).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1967

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 16 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av fil.dr Göran Ohlin (12), professor Erik Lundberg (15, 33), fil.lic. Gösta Dahlström (20), professor Erik Dahmén (21), professor Leif Mutén (23), statsrådet Gunnar Sträng (26).
 

Sammanträdet den 29 maj

Överläggningsämne: SVENSK HANDELS- OCH INDUSTRIUTVECKLING I EUROPAPERSPEKTIV. Inledningsföredrag av ekon.lic. John Ekström (37)

Anföranden av ekon.dr Lars Nabseth (49), ekon.lic. John Ekström (52, 54, 55), bankdirektör Hugo Lindgren (54).
 

Sammanträdet den 24 oktober

Överläggningsämne: MERVÄRDESKATTEFÖRSLAGET. Inledningsföredrag av professor Leif Mutén (57)

Anföranden av docent Dag Helmers (71, 77, 79), professor Erik Dahmén (73, 76), docent Karl-Olof Faxén (73), professor Erik Lundberg (75), direktör Bo Thomé (78), professor Leif Mutén (79).
 

Sammanträdet den 7 december

Överläggningsämne: EN MODELL FÖR INKOMSTPOLITIKEN. Inledningsföredrag av docent Fritz C. Holte (85)

Anföranden av Clas-Erik Odhner (98), docent Fritz C. Holte (100)

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1966

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 14 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av docent Staffan Burenstam Linder (15), agr.lic. Clas-Erik Odhner (18), ekon. dr Lars Nabseth (20), professor Leif Mutén (23), statsrådet Gunnar Sträng (25,38), direktör Jonas Gawell (31), professor Erik Lundberg (33), direktör Olof Sundén (36).
 

Sammanträdet den 16 mars

Överläggningsämne: LÅNGTIDSUTREDNINGENS AVVÄGNINGSPROBLEM. Inledningsföredrag av fil.dr Erik Höök (41)

Anföranden av bankdirektör Torsten Carlsson (50), fil.kand. Tord Ekström (52), fil.dr Erik Höök (53, 58), professor Erik Dahmén (55), ekon. dr Lars Nabseth (56).
 

Sammanträdet den 20 oktober

Överläggningsämne: ARBETSMARKNADSASPEKTER PÅ STRUKTUROMVANDLINGEN. Inledningsföredrag av fil.dr Rudolf Meidner (61)

Anföranden av direktör Sture Eskilsson (72), professor Erik Lundberg (75, 82), fil.dr Rudolf Meidner (79, 83), professor Assar Lindbeck (81, 85).
 

Sammanträdet den 8 december

Överläggningsämne: BEFOLKNINGSKONTROLL OCH EKONOMI I U-LÄNDERNA. Inledningsföredrag av fil.dr Göran Ohlin (89)

Anföranden av avdelningschef Sixten Heppling (103), laborator Odd Gulbrandsen (105), byråchef Erland von Hofsten (107), auktarien Sven Karlander (108), avdelningschef Anders Forsse (110), fil.kand. Bo E. Thomé (112), fil.dr Göran Ohlin (113).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1965

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 13 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av bankdirektör Lars-Erik Thunholm (12), professor Erik Dahmén (16), fil. kand. Tord Ekström (19), bruksdisponent Bengt Lagercrantz (23), direktör Bertil Östergren (26), professor Leif Mutén (30), ekon. dr Lars Nabseth (33), fil. lic. Gunnar Lindgren (35), statsrådet Gunnar Sträng (37).
 

Sammanträdet den 31 mars

Överläggningsämne: VÅRT LÖNEBILDNINGSSYSTEM. Inledningsföredrag av direktör Curt-Steffan Giesecke (46)

Anföranden av förbundsordförande Yngve Persson (60, 78), professor Ingvar Svennilson (64, 71), direktör Curt-Steffan Giesecke (70, 79), förbundsdirektör Göte Johansson (71), generaldirektör Bertil Olsson (73), ombudsman John Östlund (75).
 

Sammanträdet den 27 oktober

Överläggningsämne: PRISSYSTEMETS PLATS I LÅNGTIDSPLANERINGEN. Inledningsföredrag av professor Assar Lindbeck (81)

Anföranden av agr. lic. Clas-Erik Odhner (99), fil. lic. Gunnar Lindgren (100, 103), docent Karl-Olof Faxén (101), professor Assar Lindbeck (103).
 

Sammanträdet den 7 december

Överläggningsämne: TILLVÄXT OCH INFLATION I LATINAMERIKA. Inledningsföredrag av professor Börje Kragh (109)

Anföranden av docent Bengt Metelius (129), professor Erik Dahmén (130), professor Börje Kragh (131).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1964

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 14 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (2)

Anföranden av fil. lic. Gunnar Lindgren (12, 32), ekon. dr Lars Nabseth (15), fil. kand. Tord Ekström (17), docent Staffan Burenstam Linder (19), statsrådet Gunnar Sträng (21, 33), direktör Lars Wirström (24), sekreterare Arne Nilstein (26), professor Erik Dahmén (27), professor Bertil Ohlin (29), agr. lic. Clas-Erik Odhner (30).
 

Sammanträdet den 18 mars

Överläggningsämne: INNENLANDSK OG UTENLANDSK FINANSIERING AV NORGES UTVIKLING. Inledningsföredrag av direktör Knut Getz Wold (37)

Anföranden av sekreterare Gösta Dahlström (55), docent Bengt Metelius (57), professor Erik Dahmén (58), fil. dr Erik Höök (59), direktör Knut Getz Wold (61).
 

Sammanträdet den 19 oktober

Överläggningsämne: SATSAR VI RÄTT PÅ FORSKNING I SVERIGE? Inledningsföredrag av direktör Axel Iveroth (69)

Anföranden av professor Gustaf Ljunggren (81), direktör Harry Brynielsson (84, 99), direktör Elis Göth (86), professor Hannes Alfvén (88, 99) civilingenjör Olof Sundén (89), direktör Sven Malmström (92), professor Bror Rexed (94), professor Sven Brohult (98), direktör Gösta Rydbeck (100), direktör Axel Iveroth (100).
 

Sammanträdet den 7 december

Överläggningsämne : CAN BRITAIN ESCAPE FROM HER BALANCE OF PAYMENTS DIFFICULTIES? Inledningsföredrag av Mr. C. T. Saunders (105)

Anföranden av professor Gunnar Myrdal (126), professor Erik Lundberg (129), Mr. Wilhelm Paues (131), Mr. Arvid Fredborg (132), docent Staffan Burenstam Linder (133), Mr. C. T. Saunders (133).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1963

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 17 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av ekon.dr Lars Nabseth (14), sekreterare Per Holmberg (16), bankdirektör Rune Höglund (19), professor Erik Dahmén (22), statsrådet Gunnar Sträng (23).
 

Sammanträdet den 27 maj

Överläggningsämne : EN REALISTISK JORDBRUKSPOLITIK. Inledningsföredrag av agr.lic. Clas-Erik Odhner (33)

Anföranden av direktör Albin Johansson (49), civiljägmästare Clas af Ugglas (54, 58), riksdagsman Birger Isacson (55), professor Erik Dahmén (58), agr.lic. Clas-Erik Odhner (58, 62), direktör Erik Swedborg (60).
 

Sammanträdet den 25 oktober

Överläggningsämne: KAPITALMARKNADEN OCH NÄRINGSLIVETS FINANSIERING. Inledningsföredrag av bankdirektör Lars-Erik Thunholm (65)

Anföranden av direktör Sven Fischerström (78), ekon.dr Lars Nabseth (79), advokat Claes Sandels (81, 83), professor Erik Dahmén (81, 85), bankdirektör Walter Markland (82), bankdirektör Lars-Erik Thunholm (83).
 

Sammanträdet den 5 december

Överläggningsämne: AKTIV LOKALISERINGSPOLITIK. Inledningsföredrag av landshövding Manfred Näslund (87)

Anföranden av professor Folke Kristensson (103), generaldirektör Bertil Olsson (108), agr.lic. Clas-Erik Odhner (111), riksdagsman Torsten Andersson (114), civiljägmästare Clas af Ugglas (117), docent Staffan Burenstam Linder (118), landshövding Manfred Näslund (118).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1962

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 18 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av finansminister Gunnar Sträng (1)

Anföranden av ekon.dr Lars Nabseth (12), direktör S.-I. Ivarsson (14, 24), direktör Albin Johansson (17), professor Erik Dahmén (17,24), finansminister Gunnar Sträng (19,25).
 

Sammanträdet den 26 mars

Överläggningsämne: FRAMSTEGSTAKT OCH SAMHÄLLSPOLITlK. Inledningsföredrag av professor Ingvar Svennilson (29)

Anföranden av bankdirektör Torsten Carlsson (45), generaldirektör Bertil Olsson (48), fil.dr Helge Kristersson (51), direktör Helmer Dahlbäck (52), professor Ingvar Svennilson (53)
 

Sammanträdet den 8 november

Överläggningsämne: SYNPUNKTER PÅ EN BOLAGSBESKATTNINGSREFORM. Inledningsföredrag av professor Leif Mutén (57)

Anföranden av advokat Claes Sandels (69), tekn.dr Ragnar Liljeblad (71, 76), generaldirektör Bertil Olsson (73), professor Leif Mutén (75).
 

Sammanträdet den 18 december

Överläggningsämne: HYRESKONTROLL ELLER FRI PRISBILDNING PÅ BOSTADSMARKNADEN? Inledningsföredrag av professor Ragnar Bentzel (77)

Anföranden av förbundsordförande Erik Svensson (91, 102), arkitekt Sven Wallander (92,103), direktör Ingvar Petzäll (95), docent Assar Lindbeck (99), revisor Bertil Fastman (105), professor Ragnar Bentzel (106).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1961

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 19 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSVERKSPROPOSITION. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av bankdirektör Rune Höglund (10), fil. lic. J. Gunnar Lindgren (12), sekreterare Tord Ekström (15), förre riksbankchefen Ivar Rooth (20), statssekreterare Krister Wickman (23), statsrådet G. Sträng (24).
 

Sammanträdet den 23 mars

Överläggningsämne: UTBILDNING OCH EKONOMISK POLITIK. Inledningsföredrag av professor Ingvar Svennilson (33)

Anföranden av fil. lic. Erik Höök (53), civilingenjör O. Sundén (56), fil. lic. J. Gunnar Lindgren (57), professor I. Svennilson (61).
 

Sammanträdet den 12 oktober

Överläggningsämne: MÅL OCH MEDEL I STABILISERINGSPOLITIKEN. Inledningsföredrag av agr. lic. Clas-Erik Odhner (65)

Anföranden av professor Erik Lundberg (82, 94, 96), agr. lic. Clas-Erik Odhner (91,95), docent Karl-Olof Faxén (96).
 

Sammanträdet den 7 december

Överläggningsämne: LÖNER OCH PRISER. Inledningsföredrag av professor Bent Hansen (97)

Anföranden av avdelningschef Gösta Rehn (113, 121, 125), sekreterare Tord Ekström (115), direktör Curt-Steffan Giesecke (118), professor Bent Hansen (119, 124, 125).

Tillbaka


NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 1960

Ladda ned förhandlingar

Sammanträdet den 21 januari

Överläggningsämne: ÅRETS STATSBUDGET. Inledningsföredrag av statsrådet Gunnar Sträng (1)

Anföranden av bankdirektör J. Wallenberg (10, 23), f. riksbankschefen I. Rooth (13, 24), statsrådet G. Sträng (17, 24).
 

Sammanträdet den 8 april

Överläggningsämne: MARKNADSBEARBETNING OCH MARKNADSANPASSNING. MED SÄRSKILD HÄNSYN TILL FÅ SÄLJARE OCH FÅ KÖPARE: STRUKTURRATIONALISERING OCH SPELREGLER. Inledningsföredrag av professor Folke Kristensson (29)

Anföranden av hovrättsrådet Åke Martenius (39, 45, 46), ekon. lic. Lars Nabseth (41), direktör Curt Sandström (43), professor Folke Kristensson (44, 46), överdirektör Helmer Olsson (46).
 

Sammanträdet den 14 oktober

Överläggningsämne: DEN EKONOMISKA POLITIKEN OCH KREDITMARKNADENS REGLERING. Inledningsföredrag av professor Erik Dahmén (49)

Anföranden av bankokommissarie K. Eklöf (61), fil. kand. T. Ekström (64), professor E. Dahmén (65).
 

Sammanträdet den 24 november

Överläggningsämne: NÅGRA SYNPUNKTER PÅ DUBBELBESKATTNING OCH NÄRINGSLIVETS KAPITALFÖRSÖRJNING. Inledningsföredrag av taxeringsintendent Ernst Annell (69)

Anföranden av advokat Claes Sandels (76, 80), direktör Niklas Cederberg (77, 78), docent Leif Mutén (79), taxeringsintendent E. Annell (77, 78, 80, 81).

Tillbaka