Förhandlingar 2000

Sammanträdet den 9 mars

Ämne: Demokratin och ekonomin

Ordförande: professor Claes-Henric Siven
Inledare: teknologie doktor Per Molander, professor Bo Rothstein och professor Ingemar Ståhl

Övriga debattdeltagare: Inga-Britt Ahlenius, Niklas Berggren, Erik Dahmén, Carl B Hamilton, Danne Nordling, Roger Pyddoke, Karl Gustaf Scherman och Carl Johan Åberg

Sammanträdet den 21 september

Ämne: Finansplanen och den ekonomiska politiken

Ordförande: professor Claes-Henric Siven
Inledare: finansminister Bosse Ringholm

Kommentatorer: chefekonom Klas Eklund, SEB, professor Henry Ohlsson, Göteborgs universitet, professor Hans Tson Söderström, SNS och Handelshögskolan Övriga deltagare: Danne Nordling, Henrik Åkerman 
 

Sammanträdet den 30 november

Ämne: Prisbildningen på bostadsmarknaden

Ordförande: professor Claes-Henric Siven
Inledare: VD Bengt Owe Birgersson, SABO, professor Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm, professor Hans Wijkander, Stockholms universitet

Övriga deltagare: Ingvar Ekemark, arkitekt SAR, Karlstad, Stefan Gullberg, Daniel Nilsson, Mats Persson, Lars-Olof Pettersson, Bo Söderberg