Förhandlingar 2002

Sammanträdet den 14 mars

Ämne: Stabiliseringspolitik i EMU – Vilka förberedelser måste göras om Sverige skall med i EMU?

Ordförande: professor Carl B Hamilton
Inledare: professor Lars Calmfors, IIES

Kommentatorer: f d finansminister Erik Åsbrink och fil dr John Hassler, IIES
Övriga deltagare: Danne Nordling, Skattebetalarnas Förening, Assar Lindbeck, IIES, Per Lundborg, FIEF och Johan Schück, Dagens Nyheter
 

Sammanträdet den 17 april

Ämne: Perspektiv på inflationsmålet

Ordförande: Professor Ulf Jakobsson
Inledare: Riksbankschef Urban Bäckström

Kommentatorer: Irma Rosenberg,SBAB, Hans Lindberg, Konjunkturinstitutet
Övriga deltagare: Mattias Lundbäck, Svenska Dagbladet, Johan Schück, Dagens Nyheter, Claes Bahri, Öhman, Mattias Ganslandt, IUI och Per Jansson,KI
 

Sammanträdet den 15 oktober

Ämne: Budgetpropositionen – Fungerar utgiftstaket som det var tänkt? Hur bidrar årets budgetproposition till långsiktig tillväxt?

Ordförande: Tomas Bruce
Inledare: Finansminister Bosse Ringholm

Diskutanter: Assar Lindbeck och Carl Johan Åberg
Övriga deltagare: Catharina Hagen
 

Sammanträdet den 21 november

Ämne: Konstitutionens effekt på den ekonomiska politiken

Ordförande: Tomas Bruce
Inledare: Professor Torsten Persson, Stockholms universitet

Kommentatorer: Talman Björn von Sydow och Professor Olof Ruin, Stockholms universitet
Övriga deltagare: Carl Johan Åberg, Ulf Jakobsson, Björn von der Esch och Anders Björklund