Förhandlingar 2003

Sammanträdet den 28 mars

Ämne: Penningpolitiken och den potentiella tillväxten

Ordförande: Tomas Bruce
Inledare: Riksbankschef Lars Heikensten

Kommentatorer: Fil dr Nils Lundgren, Konsultföretaget Veraciter AB
Övriga deltagare: Hubert Fromlet, Mats Kinnwall, Ulf Jakobsson, Danne Nordling, Sten Johansson, Björn Kinberg, Göran Johansson Grahn och Lars Kalderen
 

Sammanträdet den 22 april

Ämne: Vägtullar – något för Stockholm?

Ordförande: Tomas Bruce
Inledare: Professor Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Kommentatorer: Tekn dr Jonas Eliasson, Transek AB, Ek dr Mikael Sandström, Moderaterna, Ek dr Rickard Wall, Stockholms universitet
Övriga deltagare: Moa Hagman, Jörgen Christensen, Carl O Nordling och Richard Murray 
 

Sammanträdet den 24 september

Ämne: Finansplanen och den ekonomiska politiken

Ordförande: Tomas Bruce
Inledare: Finansminister Bosse Ringholm

Kommentatorer: Docent Stefan Lundgren, SNS, och Professor Magnus Henrekson, Handelshögskolan
Övriga deltagare: Danne Nordling, Skattebetalarnas förening
 

Sammanträdet den 26 november

Ämne: Tre perspektiv på EU:s östutvidgning

Ordförande: Ulf Jakobsson

Talare: Professor Daniel Tarschys, Stockholms universitet, Docent Karolina Ekholm och Direktör Erik Berglöf, Handelshögskolan i Stockholm
Övriga deltagare: Per Sonnerby, Mattias Ganslandt, Peter Kleen, Michael Sohlman, Carl Johan Åberg, Percy Bargholtz och Johan Schück