Förhandlingar 2005

Sammanträdet den 22 februari

Ämne: Tankar om hur det penning-politiska arbetet kan utvecklas

Ordförande: Ulf Jakobsson
Talare: Lars Heikensten, Riksbanken, Kai Leitemo, Hadelshøyskolen BI i Oslo
 

Sammanträdet den 17 maj

Ämne: Ekonomiska reformer och social utveckling i Kina

Ordförande: Ulf Jakobsson
Inledare: Assar Lindbeck, IIES och IUI

Kommentator:Björn Kjellgren, Socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet och Hans Wijkander, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet 
Övriga deltagare:Mattias Ganslandt, Mats Bohman, Stefan Håkansson, Mats Bergman, Susanne Oxenstierna, Anne Boschini och Jesper Roine
 

Sammanträdet den 21 september

Ämne: Budgetpropositionen 2005

Ordförande: Anders Björklund
Inledare: Finansminister Pär Nuder

Kommentatorer:Professor Lars Calmfors och professor Sven-Olof Lodin 
Övriga deltagare: Nils Lundgren, Danne Nordling och David Philipson
 

Sammanträdet den 15 december

Ämne: Bistånd och korruption

Ordförande: Ulf Jakobsson
Inledare: Jakob Svensson, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Kommentatorer: Therése Hindman Persson, ECON Analysis och Jerker Holm, Lunds Universitet 
Övriga deltagare: Örjan Berner, Östen Bohlin, Anders Forsse, Mattias Ganslandt, Lars Kalderén och Bo Karlström