Förhandlingar 2007

Sammanträdet den 29 mars

Ämne: En varmare värld? Konsekvenser av globala och regionala klimat- förändringar

Ordförande: Gabriel Urwitz
Inledare: Professor Erland Källén, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

Kommentatorer: Doktorand Martin Persson, Institutionen för Energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola och professor Bengt Kriström, Institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
Övriga deltagare: Olle Björk, Jörgen Christensen, Carl B Hamilton, John Hassler, Björn Kinberg, Richard Murray, Karl-Göran Mäler, Danne Nordling, Göran Pettersson och Per Torell
 

Sammanträdet den 24 april

Ämne: Delegering, ansvarsutkrävande och kommunikation: vilka krav ställs på en självständig centralbank?

Ordförande: Gabriel Urwitz
Inledare: Stefan Ingves, riksbankschef

Kommentatorer: direktör Pehr Wissén, Handelsbanken och professor Peter Englund, Handelshögskolan i Stockholm
Övriga deltagare: Anders Fredriksson, Assar Lindbeck och Vera Norrman
 

Sammanträdet den 21 september

Ämne: Budgetpropositionen 2008

Ordförande: Gabriel Urwitz
Inledare: Finansminister Anders Borg

Kommentatorer: Chefekonom Robert Bergqvist, SEB och professor Nils Gottfries, Uppsala universitet
 

Sammanträdet den 21 november

Ämne: Bör AP-fondssystemet reformeras?

Ordförande: Gabriel Urwitz
Inledare: Professor Harry Flam, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Kommentatorer: Mats Andersson, VD för Fjärde AP-fonden, Niklas Ekvall, Nordea och Erik Åsbrink, ordförande i Alecta, Försäkringskassan, m m 
Övriga deltagare: Daniel Barr, Gustaf Hagerud, Sigrid Leijonhufvud, Lars Tobison och Pehr Wissén