Förhandlingar 2009

Sammanträdet den 31 mars

Ämne: Det penningpolitiska landskapet i en finansiell kris

Ordförande: Anders Björklund
Inledare: Stefan Ingves, riksbankschef 

Kommentator: Gabriel Urwitz, fil dr, ordf Segulah Advisor
Övriga deltagare: Jörgen Christensen, Thomas Franzén, Hubert Fromlet, John Hassler, Björn Kinberg, Danne Nordling, Hans Sjögren, Hans Tson Söderström, Jonas Vlachos och Peter Wolodarski

 

Sammanträdet den 8 juni

Ämne: Finanspolitiska rådets rapport 2009

Ordförande: Anders Björklund 
Inledare: Lars Calmfors, professor vid Stockholms universitet och ordförande i Finanspolitiska rådet 

Kommentator: Ingemar Hansson, statssekreterare på Finansdepartementet
Övriga deltagare: Olle Lindgren, Nils Lundgren, Danne Nordling, Kent-Rune Sjöholm, Hans Tson Söderström, Lars Tobisson och Lars Wohlin

 

Sammanträdet den 22 september

Ämne: Budgetpropositionen för 2010

Ordförande: Gabriel Urwitz 
Inledare: Anders Borg, finansminister

Kommentator: Magnus Henrekson, professor, Institutet för Näringslivsforskning 
Övriga deltagare: Hubert Fromlet, Johan Schück och Bengt Svensson