Förhandlingar 2010

Sammanträdet den 12 januari

Ämne: Paneldebatt: “Vilka lärdomar bör den nationalekonomiska professionen dra av den ekonomiska krisen?” 

Ordförande: Anders Björklund 

Panel: Lars Calmfors, Institutet för internationell ekonomi, Peter Englund, Handelshögskolan, Nils Gottfries, Uppsala universitet, Per Krusell, Institutet för internationell ekonomi, Assar Lindbeck, Institutet för internationell ekonomi, Juhana Vartiainen, Konjunkturinstitutet
Övriga deltagare: Olle Lindgren, Bo Lundgren, Lars Nabseth, Karl-Gustaf Scherman, Gabriel Urwitz och Lars Wohlin 

 

Sammanträdet den 5 maj

Ämne: Nordics in Global Crisis 

Ordförande: Anders Björklund

Inledare: Sixten Korkman, direktör för Näringslivets forskningsinstitut i Finland (ETLA) och Hans Tson Söderström, professor

Kommentator: Bo Lundgren, riksgäldsdirektör 

Övriga deltagare: Karolina Ekholm, John Hassler, Per Hornewall, Olle Lindgren, Mattias Styrman, Pehr Wissén och Mikael Zervos

 

Sammanträdet den 17 maj

Ämne: Penningpolitik och finansiell stabilitet − några utmaningar framöver

Ordförande: Anders Björklund
Inledare: Stefan Ingves, Riksbankschef

Kommentator: Pehr Wissén, adjungerad professor vid Handelshögskolan
Övriga deltagare: Ulf Dahlsten, Hubert Fromlet, Olle Lindgren och Lars Wohlin