Förhandlingar 2011

Sammanträdet 23 november

Ämne: Nordiska finansmarknaderi skuldkrisens Europa

Ordförande: Pehr Wissén

Inledare: Björn Wahlroos, PhD och styrelseordförande i Sampo och Nordea, samt Karolina Ekholm, professor och vice riksbankschef

Övriga deltagare: Claes Ankarcrona, Emil Ems, Martin Flodén, John Hassler, Olle Lindgren, Mikael Walthem och Lars Wohlin

 

Sammanträdet den 12 maj

Ämne: Flexibel inflationsmålspolitik i praktiken och teori

Ordförande: Pehr Wissén

Inledare: Stefan Ingves, riksbankschef 

Kommentator: Martin Flodén, professor vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Övriga deltagare: Laura Hartman, Göran Hjelm, Björn Kinberg, Kristian Koerselman, Olle Lindgren, Per Martin Meyerson, Johan Schück, Johannes Åbrandsen

 

Sammanträdet den 30 mars

Ämne: Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Ordförande: Gabriel Urwitz

Inledare: John Hassler, Per Krusell och Torsten Persson, samtliga professorer vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet 

Övriga deltagare: Lars Bern, Lisa Blom, Jörgen Christensen, Per-Olof Eriksson, Hubert Fromlet, Andreas Hort, Assar Lindbeck, Nils Lundgren, Jonas Nycander och Marian Radetzki

Mötet var ett samarbete med IVAs avdelning IX – Ekonomi.