Förhandlingar 2012

Sammanträdet den 23 oktober

Ämne: Rädda euron – krävs en djupare integration?

Ordförande: Mårten Palme

Inledare: Professor André Sapir, Free University of Brussels

Kommentatorer: Professor Lars Calmfors och professor Mats Persson, båda vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Övriga deltagare: Hans Ekelund, Nils Lundgren, Lars Nabseth, Hubert Roslund och Mikael Zervos

 

Sammanträdet den 24 september

Ämne: Budgetpropositionen för 2013

Ordförande: Laura Hartman

Inledare: Anders Borg, finansminister

Kommentator: Professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet

Övriga deltagare: Hubert Fromlet, Assar Lindbeck, Olle Lindgren, Johanna Möllerström och Niclas Virin

 

Sammanträdet den 13 juni

Ämne: Finansiella kriser och finansiell reglering – tankar efter fem turbulenta år

Ordförande: Mårten Palme Inledare: Stefan Ingves, riksbankschef

Kommentator: John Hassler, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Övriga deltagare: Emil Ems, Olle Lindgren och Lars Wohlin

 

Sammanträdet den 12 maj

Ämne: Flexibel inflationsmålspoli-tik i praktiken och teorin

Ordförande: Pehr WissénInledare: Stefan Ingves, riksbankschef

Kommentator: Martin Flodén, professor vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Övriga deltagare: Laura Hartman, Göran Hjelm, Björn Kinberg, Kristian Koerselman, Olle Lindgren, Per Martin Meyerson, Johan Schück, Johannes Åbrandsen

 

Sammanträdet den 11 maj

Ämne: Hur ser direktionen på penningpolitiken?

Ordförande: Pehr Wissén

Inledare: Stefan Ingves, Karolina Ekholm, Per Jansson, Lars E O Svensson, Kerstin af Jochnick och Barbro Wickman-Parak, samtliga Riksbankens direktionsledamöter

Övriga deltagare: Bengt Assarsson, Noah Clason, Cathrine Danin, Tore Ellingsen, John Hassler, Hannes Malmberg, Hubert Roslund och Erik Åsbrink

 

Sammanträdet den 7 mars

Ämne: Leder regeringens skolreformer till bättre resultat?

Ordförande: Pehr Wissén

Inledare: Jonas Vlachos, docent, IFN och Stockholms universitet

Kommentatorer: Anna Ekström, generaldirektör vid Skolverket och Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet.

Övriga deltagare: Lars Bergman, Björn von Heland, Nils Lundgren, Marianne Sundström, Stig Tegle och Christine Östlund