Förhandlingar 2017

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde onsdagen den 27 september 2017

Budgetpropositionen 2018

Inledare: finansminister Magdalena Andersson

Kommentatorer: Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, och Anna Öster, Chefekonom, Länsförsäkringar, kommenterar budgeten. Moderator: professor Peter Englund, Handelshögskolan

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde tisdagen den 16 maj 2017

Penningpolitiska utmaningar – att väga i dag mot i morgon

Inledare: riksbankschef Stefan Ingves

Kommentator: Hilde Björnland, NI Norwegian Business School

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde onsdagen den 19 april 2017

Är Box-modellen lösningen på kapitalinkomstbeskattningens problem?

Inledare: Sven-Olof Lodin, Stockholms universitet

Kommentatorer: Spencer Bastani, Linnéuniversitet, och Mats Persson, Stockholms universitet.

 

Nationalekonomiska Föreningens sammanträde torsdagen den 23 mars 2017

Kan industrin behålla sin märkessättande roll i lönebildningen?

Talare: Lars Calmfors, Stockholms universitet och IFN 

Kommentatorer: Torbjörn Johansson, LO, och Mats Kinnwall, Skogsindustrierna