Förhandlingar 2018


19 februari – Inkomstfördelningen i Sverige

Året inleddes 19 februari med möte på temat “Inkomstfördelningen i Sverige – vad har hänt och varför?”. Talare var Jesper Roine. Mötet avslutades med diskussion och mingel. 


20 mars – Vi måste tala om grundskolan

Årets andra möte kallades “Vi måste tala om grundskolan”. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson talade och professor Jonas Vlachos och professor Magnus Henrekson kommenterade. 


15 maj – Large public sector projects

Nästa möte hölls 15 maj på temat “Large public sector projects – problems of competence, incentives and performance monitoring”. Professor Giancarlo Spagnolo, verksam vid SITE Handelshögskolan presenterade utifrån sin forskning och erfarenheter. Därefter kommenterade Jan-Erik Nilsson från väg- och transportforskningsinstitutet och chefsekonom Annika Wallenskog, Sveriges kommuner och landsting.


31 maj – “Genus – problem och lösningar i dagens Sverige”. 


4 juni – Riksbankschef Stefan Ingves

Det traditionsenliga mötet med Riksbankschef Stefan Ingves hölls den 4 juni. Temat för föredraget var “Digitala centralbankspengar”. Kommentarer från ett norskt perspektiv framfördes av Torbjørn Hægeland, direktör för finansiell stabilitet vid Norges Bank.


22 augusti – Kvinnor i svensk nationalekonomi

Den 22 augusti hölls ett möte om kvinnor i svensk nationalekonomi med presentation från masterstudenterna och numera doktoranderna Elin Boström och Anton Sundberg. Möteslokalen var fullsatt med studenter och kommentarer på uppsatsen gavs från Tore Ellingsen. 


22 september – Är svensk ekonomi på väg in i en Perfect Storm?

Den 22 september hölls ett medlemsmöte utifrån temat “Är svensk ekonomi på väg in i en Perfect Storm?”. Professor John Hassler och SBAB:s chefsekonom Robert Boije bjöds in för att diskutera. 


11 november – EuroTradegy: a Drama in Nine Acts

Den 11 november gästades föreningen av professor Ashoka Mody som presenterade utifrån sin bok “EuroTradegy: a Drama in Nine Acts”.