GDPR

 

Kontouppgifter

Vi hanterar inga kontouppgifter på webbplatsen, betalningar och medlemsregister sköts av Föreningshuset. Man kan betala via bank-giro eller med Swish. För utlandsbetalningar finns information på medlemsfakturan.

Medlemskap och prenumeration

Registrering, förnyelse och hantering av medlemskap och prenumeration: Vi sparar och behandlar namn, postadress, epost och telefonnummer om dessa uppges. Syfte: Uppgifterna behöver vi för att registrera korrekt medlemskap och upprätta ett medlemskonto. Alla medlemmar har tillgång till sina egna uppgifter i sina användarkonton som upprättas på webbplatsen, som sköts av Föreningshuset. 

Personuppgifterna uppdateras av medlemmen själv på detta användarkonto eller genom att kontakta sekreterare i Nationalekonomiska Föreningen.

Uppgifterna används för att avisera om medlems- och prenumerationsavgifter, skicka kallelser till årsmöten och andra sammankomster, för medlemsadministration inom ramen för föreningens verksamhet, samt för postutskick av tidskriften Ekonomisk Debatt (som ingår som medlemsförmån).

Registerutdrag sker ur databasen som hanterar användarkonton med personuppgifter för ovan beskrivna ändamål. Adresslistor till utskick av tidskriften Ekonomisk Debatt skickas till tryckeri.