Historik

Den 29 januari 1877 samlades en grupp herrar på Hotel Rydberg i Stockholm på inbjudan av presidenten för Kommerskollegium, den tidigare finansministern Carl Fredrik Waern. Vid mötet beslutades om bildandet av Nationalekonomiska Föreningen med ändamål att “befrämja studiet av nationalekonomi samt genom föredrag, diskussioner och utgivande av skrifter bidraga till utredande av frågor, som berörs inom denna vetenskaps område”.