Hoppa till huvudinnehåll

Kalender

Swedish Conference in Economics

CALL FOR ABSTRACTS

 

 

Deadline June 1, 2022

 

SWEDISH CONFERENCE IN ECONOMICS

 

Department of Economics and SITE, Stockholm School of Economics

 

November 11-12, 2022

 

Welcome to the seventh Swedish conference in economics!

 

This year the conference is arranged by the Swedish Economic Association (Nationalekonomiska föreningen) together with the Stockholm School of Economics and it will take place on November 11-12.

 

The goal of the conference is to enable researchers in economics, and others interested in economic research, to meet regularly and thereby contribute to:

  • increased contact between researchers in Sweden
  • improved conditions for increased mobility between Swedish economics departments
  • opportunities for ministries, government agencies etc. to share the latest research findings from researchers in Sweden
  • giving doctoral students and recent PhDs opportunities to present themselves to potential employers
  • establishing a natural forum for discussions on education and research policy in economics.

 

 

The conference starts in the morning (10am) of November 11 and ends in the afternoon of November 12. The program will contain a mix of shorter and longer presentations; open both to graduate students and senior researchers, as well as poster sessions. This year’s panel session will be on evidence-based policy, including researchers and policy makers.

 

The conference language is English.

 

We have some funding for hotel and travel costs – so please let us know if you need to be reimbursed. If needed, we will prioritize reimbursing PhD students and postdocs. PhD students and postdocs will also be reimbursed for travel costs. All participants will be offered meals, including the conference dinner on November 12. 

 

Please see https://www.hhs.se/en/research/departments/de/Swedish-Conference-in-Economics-2021/  for more info. Paper abstract submission deadline is June 1, and you will be notified in early June on whether the paper is accepted.  Please indicate whether you are interested in presenting in the longer sessions or would like a shorter presentation or a poster presentation. Please submit your abstract here.

 

In case you would like to attend the conference but not present anything, please sign up by September 1 signing up here.

Årsmöte och tal med Riksbankschef Stefan Ingves

Välkommen till årsmöte och medlemsmöte med riksbankschef Stefan Ingves. 

 

Tid: Tisdag 31 maj 

11.15 – 11.45 Årsmöte

12.00 – 13.00 Anförande av riksbankschef Stefan Ingves med efterföljande diskussion.  

Plats:  Swedbank Regeringsgatan/Hamngatan, våning 5 samt Zoom

Anmäl dig här

 

Medlemsmöte

Varje vår gästar riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. Denna gång inleder riksbankschefen Stefan Ingves på temat ”Inflationsmål i snart 30 år: Ett robust ramverk för alla tider?”. Talet kommer att fokusera på penningpolitik och den svenska inflationsmålspolitiken som i år fyller 30 år. Även aspekter av finansiell stabilitet och betalningar som har kopplingar till penningpolitiken kommer att beröras.

Laura Hartman, docent i nationalekonomi och chefsekonom LO, kommenterar.

Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet.  

 

Årsmöte

Mötet föregås av Föreningens årsmöte som börjar kl. 11.15.

 

Den svenska bostadsmarknaden – ett Norrlandsperspektiv

Den svenska bostadsmarknaden – ett Norrlandsperspektiv


Inledare: Professor Hans Lind, KTH


Välkommen till möte med Nationalekonomiska Föreningen i samarbete med Nationalekonomiska Föreningen i Umeå.


Tid: Onsdag 11 maj, kl. 18.30
Plats: Zoom länk här


Som ett led i att bredda seminarieverksamheten och stärka kopplingarna inom svensk
nationalekonomi inleder vi ett samarbete med Nationalekonomiska föreningen i Umeå. NEF:s medlemmar kommer därmed att inbjudas till ett policyseminarium per år anordnat av föreningen i Umeå. Det första seminariet äger rum den 11 maj och kan följas via länk nedan.

Zoom-länk

Infrastrukturplaneringen

Välkommen till möte om Infrastrukturplaneringen!

 

Tid: Torsdag 21 April, kl. 17.30 – 19.00

Plats:  Sal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm (Ingång Bertil Ohlins Gata 5) samt Zoom (länk skickas till alla medlemmar några dagar innan mötet).

 

Ingen anmälan krävs. 

 

Under mötet kommer infrastrukturplaneringen att analyseras och diskuteras. Vi diskuterar hur investeringarna som föreslås i Trafikverkets planförslag, som regeringen under våren fattar beslut om, har valts ut och på vilka grunder andra tänkbara investeringar har valts bort. Vidare diskuteras hur kostnaderna för redan beslutade projekt har ökat, utan att det föranlett omprövning av investeringsbesluten. Ett vanligt argument för att prioritera investeringar som går med samhällsekonomiskt underskott är att de ger stor klimatnytta. Men ur planförslaget framgår att investeringarna har små effekter på utsläpp. Styrmedel har större effekter.

 

På mötet deltar:

Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket och adjungerad professor Linköpings Universitet,

Jan-Eric Nilsson, professor Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 

Lars Hultkrantz, professor Örebro Universitet,

Maria Bratt Börjesson, professor VTI samt styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet. 

 

Myrdalspriset

Välkommen till möte med Nationalekonomiska Föreningen!

Tid: Onsdag 16 Mars, kl. 08.30 – 09.30

Plats: Zoom

Anmäl dig här.

Den 16 mars bjuder Nationalekonomiska Föreningen in till möte med pristagarna för Myrdalspriset 2020 och 2021. Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. År 2020 tilldelades priset Helena Holmlund för artikeln "Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?". År 2021  gick priset till Ali Ahmed, Per A Andersson och Mark Granberg för artikeln ”Transpersoner diskrimineras i rekryteringsprocessen”.

Vid mötet presenterar pristagarna sina artiklar och resultat. Presentationerna följs av diskussion där det finns möjlighet att ställa frågor via Zoom.

På mötet deltar: 

Helena Holmlund, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).   

Ali Ahmed, Linköpings universitet.

Per A Andersson, Linköpings universitet.

Mark Granberg, Linköpings universitet.

Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererar mötet.

Medlemsmöte: Corona och arbetsmarknaden

 

Välkommen till medlemsmöte om effekterna av pandemin på arbetsmarknaden och utvecklingen framåt!

 

Tid: Tisdag 16 November, kl. 17.30 – 19.00

Plats: sal Torsten, Handelshögskolan samt Zoom

 

Anmäl dig här.

 

Jesper Roine, professor på Handelshögskolan i Stockholm, diskuterar effekterna av pandemin på olika grupper på arbetsmarknaden.

Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, diskuterar läget på arbetsmarknaden. Vad har hänt med långtidsarbetslösheten och tudelningen, vilka arbetsmarknadspolitiska insatser behövs, är det något som fattas i verktygslådan, och hur ser förutsättningarna ut när Arbetsförmedlingen ska reformeras?

Katarina Lundahl, Chefsekonom på Unionen, diskuterar utvecklingen på arbetsmarknaden framöver. Hur påverkar strukturomvandlingen och konjunkturen? Hur kan vi arbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt? Vilka verktyg behövs och vad behöver olika aktörer göra?

Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen samt  analysdirektör på Arbetsförmedlingen, modererar mötet.

Finansiell stabilitet

Välkommen till medlemsmöte om  ”Finansiell stabilitet: Vad har vi lärt oss och vad kan vi göra framåt?”.


Tid: Onsdag 27 oktober, kl. 17.30 – 19.00

Plats: sal Ragnar, Handelshögskolan samt Zoom

 

Anmäl dig här.

 

Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, presenterar vad vi har lärt oss och vad vi kan göra framåt för finansiell stabilitet.

Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kommenterar.

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, kommenterar.

Magnus Henrekson, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererar.

 

Finansminister Magdalena Andersson gästar Nationalekonomiska Föreningen

Varmt välkommen till finansministerns årliga träff med Nationalekonomiska Föreningen. Mötet sker både på plats på Handels samt på zoom.


Tid: 20 oktober, kl.13.00-14.00 

Plats: Aulan Handels och Zoom

 

Anmäl dig här.


Finansminister Magdalena Andersson diskuterar och kommenterar budgetpropositionen. 

Johan Eklund,  vd Entreprenörskapsforum samt professor vid Blekinge Tekniska Högskola och Jönköping International Business School, kommenterar.

Magnus Henrekson, ordförande Nationalekonomiska Föreningen, modererar. 

 

Välkommen på lunchföreläsning om årets Ekonomipris

Vem fick årets Ekonomipris och för vad? Kom och lyssna till ledamöter av Ekonomipriskommittéen som ger en populärvetenskaplig presentation av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

 

Tid: 12 oktober, kl.12.00-13.00 

Plats:  Hörsal 4, Södra Huset, Stockholms universitet

 

Föreläsningen arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Nationalekonomiska Föreningen och Stockholms Universitet. Föreläsningen hålls på engelska, är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Anmälan krävs.

 

Varmt välkommen!

 

Till anmälan

Se hela inbjudan på engelska här.

Årsmöte och tal av Stefan Ingves

Välkommen på årsmöte samt tal med Riksbankschef Stefan Ingves 

 

Tid: Måndag 31 maj 

  • 11.45 – 12.15  Årsmöte
  • 12.30 – 13.30 Tal med riksbankschef Stefan Ingves 

 

Plats: Zoom, anmälan krävs

 

Medlemsmöte

Varje vår gästar Riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. Under mötet 2021 antar Stefan Ingves ett bredare perspektiv och talar om Riksbankens tre huvudsakliga verksamhetsområden – betalningar, penningpolitik och finansiell stabilitet. I den allmänna debatten finns nämligen ofta en tendens att fokusera på ett områden i taget.

Under den senaste tiden har betalningar varit mycket i fokus. Penningpolitiken är nästan alltid i fokus. Finansiell stabilitet är i fokus när det sker en finansiell kris. Men de olika områdena är beroende av varandra. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen, globaliseringen och olika reformer inneburit stora förändringar i den finansiella miljön, som i sin tur innebär nya risker och utmaningar för samhället. Den nya miljön påverkar alla Riksbankens kärnverksamheter – alltså betalningar, penningpolitik och finansiell stabilitet - och därför lyfter Stefan Ingves i sitt tal hur den finansiella miljön förändrats - och hur Riksbanken på de olika områdena möter de utmaningar som förändringarna nu för med sig.

Fredrik N G Andersson, docent på Lunds universitet, kommenterar.

Astri Muren, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet.  

 

Årsmöte

Mötet föregås av föreningens årsmöte som börjar kl.11.45