Hoppa till huvudinnehåll

Kalender

Välkommen på frukostseminarium om brott, straff och Myrdalspriset 2022!

Myrdalspriset för år 2022 gick till Ulrika Ahrsjö för artikeln "Straff eller en väg ut ur brottslighet? Om samhällstjänst för ungdomar". Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel i Ekonomisk Debatt.

"Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur och ger en utmärkt beskrivning av metodval och resultat. Artikeln har viktiga policyimplikationer och bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt", skriver juryn i sin motivering.

Ulrika Ahrsjö är postdoktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon disputerade förra året med avhandlingen "Essays on Economic Disadvantage: Criminal Justice, Gender and Social Mobility", och hennes forskning rör frågor om inkomstojämlikhet, med särskilt fokus på ungdomar i riskzonen för brottslighet. Ahrsjö själv skriver i artikeln att i "... valet mellan ungdomstjänst eller en alternativ påföljd, bör ungdomstjänst företrädesvis ges till ungdomar från en relativt stabil hemmiljö och i första hand som ett alternativ till böter". Visst blir man nyfiken på att veta mer?

För att uppmärksamma Ahrsjös artikel samt Myrdalspriset bjuder vi in till frukostseminarium den 13 mars klockan 08.30 i Swedbankslokaler på Regeringsgatan 30-32. Från 08.00 serveras frukostmacka och kaffe och Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, kommenterar Ahrsjös artikel. Anmäl dig via länken

Bild
Myrdalspriset 2022

Tveka inte att höra av dig till Eva Forslund, [email protected], om du har frågor. 

Välkommen!

Finansminister Elisabeth Svantesson gästar Nationalekonomiska Föreningen

Finansministern har besökt Nationalekonomiska Föreningen varje år i över hundra år för att presentera och kommentera budgeten. 2022 är inget undantag. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar regeringens budget och Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet kommenterar. Modererar samtalet gör Robert Östling, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan samt styrelseledamot för NEF.

 

Mötet anordnas av Nationalekonomiska Föreningen tillsammans med House of Governance and Public Policy (Handelshögskolan). 

Bild
Hammarstedt, Östling, Svantesson

 

– När? 15 december klockan 15.45-16.30.
Kom gärna 10 minuter innan för att inta din plats

– Var? Aulan, Handelshögskolan i Stockholm

– Vem? Mötet är öppet för allmänheten, men medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen fick inbjudan först.
Skynda att anmäla dig innan platserna bokas upp!

– Hur? Anmäl dig här.

– Frågor? Mejla [email protected]

Varmt välkommen

önskar föreningen och House of Governance and Public policy 

SWEDISH CONFERENCE IN ECONOMICS 2022

Welcome to the 7th Swedish conference in Economics 11th-12th November 2022!

 

Bild
Stockholm School of Economics

 

This year, the conference is arranged by the Swedish Economic Association (Nationalekonomiska Föreningen) together with Stockholm School of Economics. It will take place on November 11th-12th, at the Department of Economics and SITE, Stockholm School of Economics.

The goal of the conference is to enable researchers in Economics, and others interested in the research, to meet regularly and hereby contribute to

– Increased contact between researchers in Sweden 

– Improved conditions for increased mobility between Swedish Economics departments

– Opportunities for ministries, goverment agencies and others to share the latest research findings from researchers in Sweden 

– Offering opportunities for doctoral students and recent PhDs to present themselves to potential employers 

– Establish a natural forum for discussions on education and research policy in Economics 

The conference starts 10am on November 11th and ends in the afternoon on November 12th. The program consists of a mix of shorter and longer presentations, with both graduate students and senior researchers presenting. There will also be poster sessions. 

The conference language is English. 

Want to know more? Please visit Stockholm School of Economics for more information.

Do you have questions? Email Eva Forslund at the Swedish Economics Association or Anna Dreber Almenberg at Stockholm School of Economics. 

Välkommen på 2022 års Ekonomiprisföreläsning!


Vem fick årets Ekonomipris och för vad? Varmt välkommen till Stockholms universitet den 11 oktober 2022 för att få reda på just det och för att höra ledamöter från Ekonomipriskommittén ge en populärvetenskaplig presentation av Sveriges Riksbanks pris ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Föreläsningen följs av en frågestund. Modererar gör Daniel Waldenström, professor och vice ordförande Nationalekonomiska Föreningen. 

När? Tisdag 11 oktober kl. 12-13
Var? Hörsal 3, Södra huset, Stockholms universitet
Hur? Anmäl dig här för att få en plats (senast 4/10). Välkommen!

Föreläsningen arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Nationalekonomiska Föreningen och Stockholms universitet. Föreläsningen hålls på engelska, är kostnadsfri och öppen för allmänheten, men du behöver anmäla dig på förhand. 

Välkommen!

Årsmöte och tal med Riksbankschef Stefan Ingves

Välkommen till årsmöte och medlemsmöte med riksbankschef Stefan Ingves. 

 

Tid: Tisdag 31 maj 

11.15 – 11.45 Årsmöte

12.00 – 13.00 Anförande av riksbankschef Stefan Ingves med efterföljande diskussion.  

Plats:  Swedbank Regeringsgatan/Hamngatan, våning 5 samt Zoom

Anmäl dig här

 

Medlemsmöte

Varje vår gästar riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. Denna gång inleder riksbankschefen Stefan Ingves på temat ”Inflationsmål i snart 30 år: Ett robust ramverk för alla tider?”. Talet kommer att fokusera på penningpolitik och den svenska inflationsmålspolitiken som i år fyller 30 år. Även aspekter av finansiell stabilitet och betalningar som har kopplingar till penningpolitiken kommer att beröras.

Laura Hartman, docent i nationalekonomi och chefsekonom LO, kommenterar.

Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet.  

 

Årsmöte

Mötet föregås av Föreningens årsmöte som börjar kl. 11.15.

 

Den svenska bostadsmarknaden – ett Norrlandsperspektiv

Den svenska bostadsmarknaden – ett Norrlandsperspektiv


Inledare: Professor Hans Lind, KTH


Välkommen till möte med Nationalekonomiska Föreningen i samarbete med Nationalekonomiska Föreningen i Umeå.


Tid: Onsdag 11 maj, kl. 18.30
Plats: Zoom länk här


Som ett led i att bredda seminarieverksamheten och stärka kopplingarna inom svensk
nationalekonomi inleder vi ett samarbete med Nationalekonomiska föreningen i Umeå. NEF:s medlemmar kommer därmed att inbjudas till ett policyseminarium per år anordnat av föreningen i Umeå. Det första seminariet äger rum den 11 maj och kan följas via länk nedan.

Zoom-länk

Infrastrukturplaneringen

Välkommen till möte om Infrastrukturplaneringen!

 

Tid: Torsdag 21 April, kl. 17.30 – 19.00

Plats:  Sal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm (Ingång Bertil Ohlins Gata 5) samt Zoom (länk skickas till alla medlemmar några dagar innan mötet).

 

Ingen anmälan krävs. 

 

Under mötet kommer infrastrukturplaneringen att analyseras och diskuteras. Vi diskuterar hur investeringarna som föreslås i Trafikverkets planförslag, som regeringen under våren fattar beslut om, har valts ut och på vilka grunder andra tänkbara investeringar har valts bort. Vidare diskuteras hur kostnaderna för redan beslutade projekt har ökat, utan att det föranlett omprövning av investeringsbesluten. Ett vanligt argument för att prioritera investeringar som går med samhällsekonomiskt underskott är att de ger stor klimatnytta. Men ur planförslaget framgår att investeringarna har små effekter på utsläpp. Styrmedel har större effekter.

 

På mötet deltar:

Jonas Eliasson, måldirektör Trafikverket och adjungerad professor Linköpings Universitet,

Jan-Eric Nilsson, professor Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 

Lars Hultkrantz, professor Örebro Universitet,

Maria Bratt Börjesson, professor VTI samt styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen modererar mötet. 

 

Myrdalspriset

Välkommen till möte med Nationalekonomiska Föreningen!

Tid: Onsdag 16 Mars, kl. 08.30 – 09.30

Plats: Zoom

Anmäl dig här.

Den 16 mars bjuder Nationalekonomiska Föreningen in till möte med pristagarna för Myrdalspriset 2020 och 2021. Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. År 2020 tilldelades priset Helena Holmlund för artikeln "Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om framgångsfaktorer i skolan?". År 2021  gick priset till Ali Ahmed, Per A Andersson och Mark Granberg för artikeln ”Transpersoner diskrimineras i rekryteringsprocessen”.

Vid mötet presenterar pristagarna sina artiklar och resultat. Presentationerna följs av diskussion där det finns möjlighet att ställa frågor via Zoom.

På mötet deltar: 

Helena Holmlund, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).   

Ali Ahmed, Linköpings universitet.

Per A Andersson, Linköpings universitet.

Mark Granberg, Linköpings universitet.

Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererar mötet.

Medlemsmöte: Corona och arbetsmarknaden

 

Välkommen till medlemsmöte om effekterna av pandemin på arbetsmarknaden och utvecklingen framåt!

 

Tid: Tisdag 16 November, kl. 17.30 – 19.00

Plats: sal Torsten, Handelshögskolan samt Zoom

 

Anmäl dig här.

 

Jesper Roine, professor på Handelshögskolan i Stockholm, diskuterar effekterna av pandemin på olika grupper på arbetsmarknaden.

Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, diskuterar läget på arbetsmarknaden. Vad har hänt med långtidsarbetslösheten och tudelningen, vilka arbetsmarknadspolitiska insatser behövs, är det något som fattas i verktygslådan, och hur ser förutsättningarna ut när Arbetsförmedlingen ska reformeras?

Katarina Lundahl, Chefsekonom på Unionen, diskuterar utvecklingen på arbetsmarknaden framöver. Hur påverkar strukturomvandlingen och konjunkturen? Hur kan vi arbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt? Vilka verktyg behövs och vad behöver olika aktörer göra?

Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen samt  analysdirektör på Arbetsförmedlingen, modererar mötet.

Finansiell stabilitet

Välkommen till medlemsmöte om  ”Finansiell stabilitet: Vad har vi lärt oss och vad kan vi göra framåt?”.


Tid: Onsdag 27 oktober, kl. 17.30 – 19.00

Plats: sal Ragnar, Handelshögskolan samt Zoom

 

Anmäl dig här.

 

Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, presenterar vad vi har lärt oss och vad vi kan göra framåt för finansiell stabilitet.

Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, kommenterar.

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, kommenterar.

Magnus Henrekson, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererar.