Medlemskap

Nationalekonomiska Föreningen är ägare och utgivare av tidskriften Ekonomisk Debatt. Föreningens medlemmar får tidskriften som medlemsförmån.

Nationalekonomiska Föreningen sammanträder regelbundet. Vid sammanträdena avhandlas aktuella samhällsekonomiska ämnen. Medlemmarna får personligen kallelse till sammanträdena per epost. Förhandlingarna dokumenteras i tidskriften.

Medlemsavgiften är 400 kr per år. Avgiften för studentmedlemskap är 200 kr per år i max tre år. Föreningen erbjuder även ständigt medlemskap. Beloppet är 15 årliga avgifter, dvs. för närvarande 6.000 kr.

Du kan anmäla dig för medlemskap genom att anmäla dig som ny medlem genom att först skapa ett användarkonto för att hantera ditt medlemskap, du betalar in medlemsavgiften direkt med kort, direktöverföring eller med faktura. Härvid upprättas automatiskt ett medlemskonto. Föreningens styrelse kommer sedan att formellt bekräfta ditt medlemskap vid sitt nästkommande styrelsemöte. 

Förnyelse av medlemskap sker årligen via ditt användarkonto, du loggar in på ditt konto och betalar avgiften. Glöm inte att uppdatera dina kontakt- och adressuppgifter om de har ändrats, det gör du också genom användarkontot.

Kontakta föreningens sekreterare, Eleanor Johansson, på sekreterare.nef@gmail.com, om du har frågor som gäller föreningen. Du kan också använda dig av vårt kontaktformulär här.

Elektroniskt utskick av kallelser

Kallelser till Nationalekonomiska Föreningens medlemsmöten skickas enbart via e-post. 

Nya kontaktuppgifter?

Har du ny adress eller e-postadress? Meddela i så fall nya kontaktuppgifter genom att uppdatera ditt medlemskap i användarkontot. På så vis missar du inte inbjudningar till medlemsmöten.

 

Bli medlem i Nationalekonomiska Föreningen. Anmälan som ny medlem gör du genom att registrera dig här och betala medlemsavgiften direkt!

Prenumeration på tidskriften Ekonomisk Debatt ingår som en medlemsförmån.