Medlemskap

Nationalekonomiska Föreningen är ägare och utgivare av tidskriften Ekonomisk Debatt. Föreningens medlemmar får tidskriften som medlemsförmån.

Nationalekonomiska Föreningen sammanträder regelbundet. Vid sammanträdena avhandlas aktuella samhällsekonomiska ämnen. Medlemmarna får personligen kallelse till sammanträdena. Förhandlingarna dokumenteras i tidskriften.

Medlemsavgiften är 400 kr per år. Avgiften för studentmedlemskap är 200 kr per år i max tre år. Föreningen erbjuder även ständigt medlemskap. Beloppet är den årliga avgiften x 15, dvs. för närvarande 6.000 kr.

Kontakta föreningens sekreterare, Anne Bengtsdotter, sekreterare.nef@gmail.com, om du vill bli medlem eller har andra frågor som gäller föreningen.

Nationalekonomiska Föreningen