Myrdalspriset 2023 till Mikael Elinder, Oscar Erixson och Mattias Öhman

Myrdalspriset 2023 tilldelas Mikael Elinder, Oscar Erixson och Mattias Öhman, Uppsala universitet, för artikeln ”Intelligens är kopplat till snabb vaccination mot covid-19, men behöver inte vara det!” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 7, 2023.

Läs Juryns prismotivering här.