Nationalekonomiska Föreningen 100 år

Kapitelindelning (nedladdnings- och läsbara i pdf)

Titelsida: EKONOMISK DEBATT OCH EKONOMISK POLITIK (1877-1977)

Förord av professor Lars Werin

Några intryck från Nationalekonomiska föreningen 1918-23 av professor Bertil Ohlin

Knut Wicksells prisstabiliseringsnorm och penningpolitiken på 1930 – talet av Ph D Lars Jonung

1933 års svenska krispolitik – Marcus Wallenbergs brevväxling med Strakosch och Keynes av professor Torsten Gårdlund

Nationalekonomisk vetenskap och politisk verklighet av f d statsrådet Gunnar Sträng

Nationalekonomerna och arbetarrörelsen av fil lic Villy Bergström

Ekonomernas debatt om ekonomisk politik. Strödda synpunkter av professor Erik Lundberg

Kapitalanvändningen i industrin av tekn dr Curt Nicolin

Finansministrarna, LO-ekonomerna och arbetsmarknadspolitiken av professor Gösta Rehn

En industrimans kontakter med ekonomisk debatt och ekonomisk politik av direktör Ruben Rausing

Ett bra land som borde kunnat vara mycket bättre av professor Gunnar Myrdal

Förteckning av föredrag och diskussioner hållna vid Nationalekonomiska föreningens sammanträden 1877 – 1977

Förteckning över Nationalekonomiska föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga styrelseledamöter 1877 – 1977

Förteckning över redaktionen för Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt 1973 – 1977

 

Utgiven av Jan Herin och Lars Werin. Tillstånd till digital publicering av denna bok har erhållits av Norstedts förlag den 12-11-2010