Nationell konferens i Göteborg 2016

HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

29-30 SEPTEMBER 2016

 

INBJUDAN

Konferensens huvudarrangör är Nationalekonomiska föreningen och konferensen syftar till att skapa ett rum för nationalekonomer, och andra intresserade av ämnet, att regelbundet mötas och därigenom bidra till att:

• öka de yrkesmässiga och sociala kontaktytorna mellan svenska forskare
• förbättra förutsättningarna för ökad rörlighet mellan institutionerna i Sverige
• ge verksamma inom departement, statliga verk etc. möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare
• ge doktorander och nydisputerade tillfälle att presentera sig för potentiella arbetsgivare
• etablera ett naturligt forum för diskussioner kring utbildnings- och forskningspolitiska frågor inom
nationalekonomin

Utöver sessioner med presentation av forskningsresultat kommer en paneldebatt om ekonomiska perspektiv på klimatfrågan att anordnas. En postersession kommer att organiseras, med framför allt doktorander och nydisputerade som målgrupp; syftet är att underlätta kommunikation med möjliga framtida arbetsgivare. Alla i Sverige verksamma nationalekonomer är välkomna till konferensen. Välkomna är naturligtvis även i utlandet verksamma svenska ekonomer. Konferensspråket är svenska, men presentationer får vara på svenska eller engelska.

 

Dokumentation från Nationell konferens i Göteborg finns i fillistan nedan.