Styrelse

Nationalekonomiska Föreningens styrelse utgörs efter Föreningens årsmöte den 31 maj 2022 av docent Annika Sundén (ordförande), professor Daniel Waldenström (vice ordförande), docent Niklas Bengtsson, direktör Britta Burreau, chefsekonom Douglas Lundin, professor Astri Muren, professor Robert Östling, professor Maria Börjesson och chefekonom Annika Winsth. Styrelsen fick förnyat förtroende den 23 maj 2023. 

Eva Forslund är Föreningens verksamhetsutvecklare och exekutiva sekreterare.