Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank.

Ekonomisk Debatt 5/2020

Bli medlem i Nationalekonomiska Föreningen. Anmälan som ny medlem gör du genom att registrera dig här och betala medlemsavgiften direkt!

Prenumeration på tidskriften Ekonomisk Debatt ingår som en medlemsförmån.