Skip to content

Ämne: J. Arbetsmarknadsekonomi och befolkningsekonomi

befolkningsekonomi, arbetsutbud och ar- betskraftsefterfrågan, löner och arbetskrafts- kostnader, fackföreningar och förhandlingar, rörlighet, arbetslöshet och lediga platser, dis- kriminering